1. NATEČAJI IN RAZPISI
2. NOVICE
3. VIRI IN PUBLIKACIJE
4. ISKANJE PARTNERJEV ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
5. DRUGE OBJAVE


1. Aktualni natečaji in razpisi

Natečaj za najboljšo zgodbo: Govori mi o človekovih pravicah 
Udeleženci iz vsega sveta so vabljeni, da napišejo zgodbo o človekovih pravicah in se z njo prijavijo na natečaj za najboljšo zgodbo. Zgodba je lahko napisana v kateremkoli jeziku in ne sme biti daljša od 650 besed. Lahko je napisana na roko ali natipkana. Prijavitelji lahko sodelujejo posamezno ali v skupini in pošljejo svoje prispevke do 22. januarja 2012. Več informacij je na voljo na: http://www.regardsdenfants.com


Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2012
Urad vlade RS za komuniciranje je v Uradnem listu RS, št. 103/2011, ki je izšel v petek, 16. decembra 2011 objavil javni razpis za sofinanciranje informativno - komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2012.

Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri spodbujanju javne razprave o dilemah nadaljnjega razvoja Slovenije,  ozaveščanju o medgeneracijski soodvisnosti, spodbujanju medgeneracijske solidarnosti, promociji prostovoljstva med starejšimi in usposabljanju prostovoljcev za delo na področju medgeneracijskega sodelovanja, informiranju o vzrokih in posledicah migracij, spodbujanju strpnosti večinskega prebivalstva in zmanjševanju družbene marginalizacije migrantov, ozaveščanju mladostnikov o nevarnostih trgovine z ljudmi in informiranju tujih delavcev s ciljem zaščite pred izkoriščanjem.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/za-nevladne/javni-razpis-2012/  in http://www.ukom.gov.si v katalogu informacij javnega značaja - točka 2f.

Vir: Urad vlade za komuniciranje

Poziv mladim filmarjem med 18. in 30. letom starosti: delavnica »Occupy Mashup« v Mariboru
Filmska delavnica mreže NISI MASA bo potekala v Mariboru od 22. do 28. februarja 2012. Delavnica »Occupy: Mashup« bo posvečena tematiki gibanja Occupy in bo temeljila na kombinaciji aktualne globalne tematike in recikliranja obstoječih posnetkov.

Več informacij je na voljo na:
http://www.nisimasa.com/?q=node/419

Več aktualnih razpisov najdete tukaj.


2. Novice

Vprašalnik o participaciji mladih
Koordinacijska ekipa za strukturirani dialog pri Mladinskem svetu Slovenije, odgovornim za izvajanje strukturiranega dialoga v Sloveniji, je pripravila kratek spletni vprašalnik za mlade na temo participacija.

K sodelovanju so vabljeni vsi mladi, odgovore pa zbirajo do 15. januarja 2012. Na podlagi odgovorov mladih bodo pripravili povzetek mnenj mladih iz Slovenije, s čimer bodo skupaj s pomočjo mladih, ki bodo odgovorili na vprašalnik dosegli, da bodo slovenska mnenja in izkušnje mladih slišani tudi na evropski ravni.

Mladinski svet Slovenije in Mreža MaMa že drugič sodelujeta na projektu strukturiranega dialoga na evropski, nacionalni in lokalni ravni v okviru drugega 18-mesečnega cikla predsedovanja držav članic Evropski uniji (Poljska-Danska-Ciper), ki poteka med 1. julijem 2011 in 31. decembrom 2012. Tema omenjenega sklopa je »participacija mladih v demokratičnem življenju v Evropi«.
Danska si je kot druga predsedujoča država izbrala temo »Ustvarjalnost in inovacije znotraj demokratičnega procesa« s poudarkom na ustvarjalnosti za aktivno udeležbo mladih v družbi.

Vprašalnik najdeš tukaj.


Zavod MOVIT se predstavlja na Informativi'12
Obveščamo vas, da se bo Zavod MOVIT s svojimi programi (Evropa za državljane, Mladi v Akciji in Infoservis Eurodesk) predstavil na Informativi ’12, ki bo potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v petek in soboto, 20. in 21. januarja 2012, od 9. do 18. ure.

Eurodesk Slovenija se bo predstavil s ponudbo uporabnih informacij o evropskih o priložnostih za mlade, program Mladi v akciji pa bo predstavil nacionalna in mednarodna usposabljanja s področja neformalnega učenja, mladinskega dela, učne mobilnosti in priprave ter izvedbe kakovostnih projektov v programu Mladi v akciji. Predstavil se bo tudi program Evropa za državljane, poleg tega bodo mimoidoči lahko rešili kratek kviz in se potegovali za uporabno nagrado.

Osnovni namen dogodka Informativa '12 je mladim in drugim obiskovalcem na enem mestu ponuditi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja, izobraževanja odraslih itd.

Hkrati obiskovalcem ponuja še druge pomembne informacije, povezane z izobraževanjem. Od tega, kateri poklici obetajo, kje in kako pridobiti štipendijo, kako urediti bivanje v času šolanja, katera podjetja nudijo prakse in katera (prve) zaposlitve, kako študirati ali se zaposliti v tujini ipd. Vstop je brezplačen!

Spletišče o EU za otroke in mlade
Evropska komisija je vzpostavila posebno spletišče – Kotiček za otroke, namenjeno otrokom in mladim. Spletišče vsebuje informacije o pravicah otrok ter igre, kvize in podatke o EU in njenih državah članicah. Otroci lahko tako na enostaven način izvejo pomembna dejstva o EU, njeni zgodovini in njenih državah članicah prek iger in kvizov, ki so na voljo v 22 jezikih EU. S tem novim spletiščem Evropska unija otrokom prvič nudi informacije o Uniji in o njihovih pravicah, ki so pripravljene posebno zanje in podane v slogu, ki ga razumejo.

Kotiček za otroke sestavljajo trije deli:
* Prvi del so igre in kvizi, kjer lahko otroci, stari od 6 do 16 let, igrajo zabavne in poučne igre, ki so jih pripravile Evropska komisija in druge institucije.
* Drugi del nosi naslov "Evropska unija: kaj je to?" Tu so na voljo interaktivni zemljevid Evrope ter zabavni podatki o EU in vseh državah članicah.
* Tretji del z naslovom "Spoznaj svoje pravice" vsebuje igre, video posnetke in informacije o pravicah otrok iz dveh starostnih skupin.

Kotiček za otroke se povezuje in združuje z obstoječim spletiščem za učitelje – Kotičkom za učitelje, ki vsebuje gradivo, s katerim lahko učitelji razložijo, zakaj je bila ustanovljena EU in kako deluje.

Kotička za otroke in učitelje lahko najdete na spletni strani:
http://europa.eu/kids-corner/

Vir: Predstavništvo EK v Sloveniji 

Nova pobuda Evropske komisije za zaposlovanje mladih 
Evropska komisija je danes sprejela novo pobudo "Priložnosti za mlade", s katero poziva države članice, zastopnike delavcev in podjetja, naj združijo moči in odločno ukrepajo proti brezposelnosti mladih. Pobuda je odziv Komisije na visoko stopnjo brezposelnosti med mladimi, ki vztraja na višini 21 %.

V Evropski uniji je danes več kot pet milijonov mladih brezposelnih, 7,5 milijona mladih v starostni skupini 15–24 let pa ni niti zaposlenih niti se ne izobražuje ali usposablja. To ne zadeva le mladih, ki so zgodaj opustili šolanje, temveč vedno bolj univerzitetne diplomante, ki ne morejo najti prve zaposlitve. Med glavnimi ukrepi, ki jih bo Komisija neposredno financirala s pobudo "Priložnosti za mlade", je pomoč državam članicam v višini 4 milijonov evrov za uvedbo programa "jamstvo za mlade", ki bi omogočilo, da so mladi v štirih mesecih po zaključku šolanja zaposleni ali se izobražujejo ali usposabljajo. Iz Evropskega socialnega sklada bo dodeljenih 1,3 milijona evrov za podporo uvedbi vajeništev ter 3 milijoni evrov sredstev za podporne programe za mlade ustanovitelje podjetij in socialne podjetnike.

Ukrepi zadevajo tudi sredstva za delovno prakso v podjetjih, s ciljem vsaj 130.000 praks v okviru programov Erasmus in Leonardo da Vinci leta 2012, ter okrepitev proračunskih sredstev za evropsko prostovoljno službo. V letih 2012–2013 bo 5.000 mladim zagotovljena finančna pomoč pri iskanju zaposlitve v drugi državi članici s pobudo „Tvoja prva zaposlitev EURES“. Poleg tega bo predstavljen okvir za visokokakovostna pripravništva v EU v letu 2012, zagotovljenih pa bo tudi okoli 600 dodatnih izmenjav v okviru programa Erasmus za podjetnike v letu 2012. Ukrepi, ki jih predlaga Komisija, bodo državam članicam pomagali pri razvijanju dodatnih ukrepov za mlade v okviru naslednje generacije programov Evropskega socialnega sklada in proračuna EU za obdobje 2014–2020.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1568&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/928&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Vir: EUekspres

3. Viri in publikacije

Poročilo o prostovoljstvu Združenih narodov
Združeni narodi so izdali poročilo o prostovoljstvu z naslovom "State of the Worls’s Volunteerism Report". Namen poročila je povečati prepoznavanje prostovoljstva, omogočiti mreženje in povečati priložnosti za prostovoljstvo. V poročilu najdete pregled prostovoljstva po svetu v 21. stoletju ter kakšen pomen ima prostovoljstvo v družbi.
www.unv.org/about-us/swvr2011/report.html


“Zaposlovanje mladih v Evropi: Poziv k spremembam”
V publikaciji Evropskega mladinskega foruma so zbrana mnenja Foruma o zaposlovalnih politikah in predlogi za različne ukrepe, za mlade, ki so se znašli na nestanovitnem trgu dela. Publikacija tudi ponuja informacije o delu mladinskih organizacij na tem področju in ugotavlja, da so mladi na prvi črti pri ustvarjanju sprememb v zaposlovalnih politikah in praksah.
http://issuu.com/yomag/docs/a_call_for_change  

Vodnik za Erasmus študente
Kratka knjižica, ki jo je izdala mreža Erasmus Student Network (ESN) svetuje in informira Erasmus študente o njihovih pravicah in obveznostih med  Erasmus izkušnjo.
http://www.prime.esn.org/sites/prime.esn.org/files/PRIME%20Guidebook-1.pdf  

Risanka o Evropskem sistemu kreditnih točk na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Evropski sistem kreditnih točk na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja je evropski instrument, namenjen podpori vseživljenjskemu učenju, mobilnosti evropskih učencev in fleksibilnosti učnih poti pridobivanja kvalifikacij.
http://www.youtube.com/embed/1fsx0K-KpCw  

Konzularna zaščita EU državljanov
Interaktivna spletna stran Evropske komisije o konzularni zaščiti, kjer najdete seznam kontaktov vse ambasad in konzularnih predstavništev držav članic EU v državah izven Evrope. Evropski državljani so upravičeni do pomoči veleposlaništva ali konzulata katerekoli države članice EU, pod enakimi pogoji kot državljani tega veleposlaništva/konzulata.
http://ec.europa.eu/consularprotection  

4. Iskanje partnerjev za mednarodno sodelovanje

Prosto mesto za EVS prostovoljca iz Slovenije v Turčiji
Organizacija iz Turčije išče EVS prostovoljca iz Slovenije. Za več informacij se obrnite na naslov mehcentinkaya@gmail.com


Poljska organizacija išče partnerje iz Slovenije za mladinsko izmenjavo
Organizacija POLITES je poljska nevladna organizacija, ki spodbuja ideje civilne družbe preko izobraževanja in prostovoljnih dejavnosti. Iščemo partnerje, ki delujejo na podobnem področju, in sicer iz Slovenije in Estonije. Če vas zanima sodelovanje, nam pišite na evs.polites@gmail.com.  

Prosta mesta za EVS prostovoljce na Kanarskih otokih
Organizacija Mojo de cana iz Kanarskih otokih išče prostovoljce za naslednji rok, 1. februar. Gre za kratkoročni projekt, ki bo potekal od maja do junija 2012, iščejo pa dva prostovoljca, ki bosta sodelovala med in po cirkuškem festivalu, ki ga organizacija priredi vsako leto maja. Vsi, ki vas sodelovanje zanima, pišite na sve@mojodecana.org

Mladinska izmenjava v Romuniji
Romunska organizacija prireja mladinsko izmenjavo na temo zdravja, natančneje o škodljivosti kajenja. Izmenjava bo trajala 6 dni, na njej pa bo sodelovalo 42 mladih, ki bodo obdelovali teme, ki se nanašajo na zdravje in športne aktivnosti, okolje, participacijo in aktivno državljanstvo. Če vas zanima sodelovanje, pišite na asfl.office@yahoo.com.  

5. Druge objave

AKTIVNOSTI GLOBALNEGA UČENJA GLEN S PROSTOVOLJSKA PRAKSO V GANI, BURKINI FASO ALI INDIJI V LETU 2012
Zavod Voluntariat vabi mlade med 21. in 30. letom k sodelovanju v aktivnostih globalnega učenja z izkušnjo 3-mesečne prostovoljske prakse v Gani, Burkina Fasu in Indiji. Aktivnosti potekajo znotraj mreže za globalno učenje GLEN. Njen namen je prispevati k boljšemu razumevanju globalne soodvisnosti, trajnostnega razvoja in odgovorne razvojne politike.
Poziv za mlade: http://www.zavod-voluntariat.si/glen_2012.html#glendvanajst Program GLEN: http://www.zavod-voluntariat.si/mednarodno_glen.html


Razpis Zavoda Voluntariat za soorganizatorje mednarodnih prostovoljskih taborov
Na zavodu Voluntariat objavljajo razpis za soorganiziranje mednarodnih prostovoljskih taborov za sezono 2012. Kot soorganizator tabora lahko v svojo sredino pritegnete prostovoljce z vseh koncev sveta, ki bodo za čas od enega do treh tednov popestrili dogajanje v vaši organizaciji in lokalni skupnost ter obogatili smisel projekta, pri katerem bodo sodelovali. Prostovoljci, doslej jih je v dvajsetih letih Slovenijo obiskalo že približno 2900, so k nam prinesli mnogo svežih idej, pozitivne energije in motivacije za delo v skupnosti.

Rok za prijavo je 5. februar 2012!

Več informacij je na voljo na:
http://www.zavod-voluntariat.si/mednarodno_tabori1.html


Center za varnejši internet vabi strokovne in socialne delavce na izobraževanje: TVEGANA VEDENJA IN ZLORABE OTROK NA SPLETU TER PRI UPORABI MOBILNIH TELEFONOV- KAKO POMAGATI?
DATUM: 15. 2. 2012 med 8.30 -17.00
LOKACIJA: Predavalnica 7, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana V Centru za varnejši internet v počastitev mednarodnega dneva varne rabe interneta pripravljajo enodnevno izobraževanje za strokovne sodelavce nevladnih organizacij (društva, svetovalne linije, svetovalni centri …) in centrov za socialno delo, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami otrok in odraslih. Pri svojem delu se gotovo srečujete tudi s primeri in posledicami različnih zlorab otrok na internetu oz. pri uporabi mobilnih telefonov (zasvojenost, nasilje, neprimerne in škodljive vsebine, posnetki spolnih zlorab otrok, grooming, ipd.).

Prijavite se lahko preko naslednjega spletnega obrazca:
http://survey.safe.si/a/31&ref=out

EURODESK SLOVENIJA, ZAVOD MOVIT NA MLADINA, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 430 47 48, Faks: 01 430 47 49, E-pošta: info@eurodesk.si, Spletna stran: www.eurodesk.si, Skype: skype:eurodesksi

To sporočilo ste prejeli, ker ste prijavljeni na poštni seznam Eurodeska. Če se želite odjaviti, lahko to storite s povezavo, ki ste jo prejeli v elektronskem sporočilu ob prijavi. Če te povezave nimate, nam pošljite sporočilo na info@eurodesk.si, v polje Zadeva (Subject) pa vpišite ODJAVA. Najlepša hvala.

Elektronske novice so na voljo tudi na spletni strani www.eurodesk.si/ogledalo/publikacije, kjer se lahko nanje tudi naročite. Objavljene informacije so izključno informativne narave. Pri nadaljnjem posredovanju teh informacij vas prosimo, da navedete vir!