E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske source link Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »   follow url Priporočena gradiva

Dokumenti s področja evropske mladinske politike

Bela knjiga o evropskem upravljanju (25. 07. 2001)

Bela knjiga o mladih: nova spodbuda za evropsko mladino (21. 11. 2001)

Zaključki Sveta o uspehu Bele knjige Evropske komisije (22. 05. 2002)

Delovni dokument EK: Analiza odzivov držav članic na vprašalnik EK (11. 04. 2003)

Sporočilo EK Svetu - predlog skupnih ciljev na področjih udeležbe in informiranja mladih (11. 04. 2003)

Zaključki Sveta o skupnih ciljih na področjih udeležbe in informiranja mladih (05. 12. 2003)

Analiza odzivov držav članic EU na vprašalnik o prostovoljskih aktivnostih mladih  (14. 05. 2004)

Sporočilo EK Svetu - predlog skupnih ciljev za prostovoljne aktivnosti med mladimi (30. 04. 2004)

Resolucija Sveta o skupnih ciljih za prostovoljne aktivnosti mladih (15. 11. 2004)
Analiza odzivov držav članic na vprašalnik EK o boljšem razumevanju in večjem poznavanju mladih  (14. 05. 2004)

Sporočilo EK Svetu - predlog skupnih ciljev za boljše razumevanje in poznavanje mladih (30. 04. 2004)

Resolucija Sveta o skupnih ciljih za boljše razumevanje in poznavanje mladih (15. 11. 2004)

Zaključki Sveta na področju mladine v okviru srednjeročne evalvacije Lizbonske strategije (23. 02. 2005)

15. Sklepi predsedstva Evropskega sveta v Bruslju (22. in 23. marec 2005)
Sporočila EK Svetu EU - izvajanje Evropskega pakta za mlade in spodbujanje dejavnega državljanstva (30. 05. 2005)
Resolucija Sveta EU o mladih v Evropi - izvajanje Evropskega mladinskega pakta in spodbujanje aktivnega državljanstva (24. 11. 2005)
Resolucija Sveta o priznavanju vrednosti neformalnega in priložnostnega učenja na področju evropske mladine (2006)
Resolucija Sveta o uresničevanju skupnih ciljev na področju participacije in informiranja mladih s ciljem spodbujanja njihovega dejavnega evropskega državljanstva (2006)
Sporočilo Komisije o polni participaciji mladih
Resolucija Sveta o uresničevanju skupnih ciljev na področju prostovoljnih dejavnosti mladih (2007)
Sporočilo EK Svetu Spodbujanje polne udeležbe mladih v izobraževanju, zaposlovanju in družbi (2007)
Sklepi Sveta o medkulturnih zmožnostih (2008)
Resolucija Sveta o participaciji mladih z manj priložnostmi (2008)
Resolucija Sveta o zdravju in dobrem počutju mladih (2008)
Priporočilo Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropski uniji (2008)
Sklepi Sveta o mobilnosti mladih (2008)
Zelena knjiga: Spodbujanje učne mobilnosti za mlade (2009)
Sporočilo Komisije Svetu o Novi EU strategiji za mlade  Opens external link in new windowEN (2009)
Opens external link in new windowZELENA KNJIGA: SPODBUJANJE UČNE MOBILNOSTI ZA MLADE  Opens external link in new windowEN (2009)

Opens external link in new windowRESOLUCIJA SVETA o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018)  Opens external link in new windowEN (2009)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o spodbujanju ustvarjalne generacije: razvoj ustvarjalnosti in inovativne sposobnosti otrok in mladih s kulturnim izražanjem in širšim dostopom do kulture  Opens external link in new windowEN (2009)

Opens external link in new windowResolucija Evropskega parlamenta o strategiji EU za mlade – vlaganje v mlade ter krepitev njihove vloge in položaja  Opens external link in new windowEN (2010)
Opens external link in new windowResolucija Sveta o dejavnem vključevanju mladih: boj proti brezposelnosti in revščini  Opens external link in new windowEN  (2010)

Opens external link in new windowResolucija Evropskega parlamenta o spodbujanju dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom  Opens external link in new windowEN  (2010)
Opens external link in new windowCOMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Youth on the Move An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union  (2010)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o pobudi Mladi in mobilnost – celovit pristop za obvladovanje izzivov, s katerimi se srečujejo mladi   Opens external link in new windowEN  (2010)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o dostopu mladih do kulture  Opens external link in new windowEN  (2010)
Opens external link in new windowResolucija Sveta o mladinskem delu  Opens external link in new windowEN  (2010)
Opens external link in new windowResolucija Evropskega parlamenta o pobudi Mladi in mobilnost: okvir za izboljšanje sistema splošnega in poklicnega izobraževanja v Evropi  Opens external link in new windowEN  (2011)
Opens external link in new windowResolucija Sveta o strukturiranem dialogu z mladimi o zaposlovanju mladih Opens external link in new windowEN  (2011)
Opens external link in new windowResolucija Sveta o spodbujanju novih in učinkovitih oblik participacije vseh mladih v demokratičnem življenju v Evropi   Opens external link in new windowEN (2011)
Opens external link in new windowPRIPOROČILO SVETA: Mladi in mobilnost – spodbujanje učne mobilnosti mladih  Opens external link in new windowEN (2011)
Opens external link in new windowSPOROČILO KOMISIJE: ERASMUS ZA VSE: Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport  Opens external link in new windowEN (2011)
Opens external link in new windowSPOROČILO KOMISIJE: Pobuda Priložnosti za mlade  Opens external link in new windowEN  (2011)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o vzhodni razsežnosti sodelovanja mladih v demokratičnem življenju in njihove mobilnosti  Opens external link in new windowEN  (2011)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o spodbujanju ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih  Opens external link in new windowEN  (2012)
Opens external link in new windowResolucija Evropskega parlamenta o pobudi Priložnosti za mlade  Opens external link in new windowEN  (2012)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o participaciji in socialni vključenosti mladih s poudarkom na tistih s priseljenskim ozadjem  Opens external link in new windowEN  (2012)
Opens external link in new windowSPOROČILO KOMISIJE: Za zaposlovanje mladih  Opens external link in new windowEN  (2012)
Opens external link in new windowResolucija Sveta EU o pregledu strukturiranega dialoga z mladimi o sodelovanju mladih v demokratičnem življenju Evrope  Opens external link in new windowEN  (2012)
Opens external link in new windowSPOROČILO KOMISIJE: Pobuda za zaposlovanje mladih  Opens external link in new windowEN  (2013)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o prispevku kakovostnega mladinskega dela k razvoju, dobrobiti in socialni vključenosti mladih  Opens external link in new windowEN  (2013)
Opens external link in new windowSPOROČILO KOMISIJE: Skupna prizadevanja za mlade v Evropi Poziv k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih  Opens external link in new windowEN  (2013)
Opens external link in new windowSklepi Sveta o čim boljši izrabi možnosti v okviru mladinske politike pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020  Opens external link in new windowEN  (2013)
Opens external link in new windowUREDBA (EU) EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport  Opens external link in new windowEN  (2013)
Opens external link in new windowSklep Sveta o prispevku športa h gospodarstvu EU ter zlasti k reševanju problema brezposelnosti mladih in socialnemu vključevanju  Opens external link in new windowEN  (2014)

Nacionalna poročila

 

Dobre prakse na področju mladinskega informiranja v Sloveniji (nacionalno poročilo)

Best practice examples in youth information in Slovenia (national report)

Nacionalno poročilo o uresničevanju skupnih ciljev na področju prostovoljnega dela mladih

Opens external link in new windowRaziskava Mladina 2010 - Družbeni profil mladih v Sloveniji

Evropska poročila

Opens external link in new windowPOROČILO KOMISIJE: Vmesna ocena programa „Mladi v akciji“ Opens external link in new windowEN  (2011)


Opens external link in new windowSkupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2012 o izvajanju prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine  Opens external link in new windowEN  (2012)

 

Opens external link in new windowEU poročilo o mladih 2012 

Zaključki mladinskih dogodkov

Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Grškega predsedovanja: Vključevanje mladih (2014)
Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Litvanskega predsedovanja: Vključevanje mladih (2013)
Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Irskega predsedovanja: Vključevanje mladih (2013)


Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Ciprskega predsedovanja: Participacija mladih v demokratičnem življenju (2012)
Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Danskega predsedovanja: Participacija mladih v demokratičnem življenju (2012)
Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Poljskega predsedovanja: Participacija mladih v demokratičnem življenju (2011)


Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Madžarskega predsedovanja: zaposlovanje mladih (2011)
Opens external link in new windowMladinska konferenca v okviru Belgijskega predsedovanja: "A contribution to youth work and youth policy in Europe (2010)
Opens external link in new windowMladinski dogodek v okviru Španskega predsedovanja: zaposlovanje mladih  (2010)


Mladinski dogodek v okviru Švedskega predsedovanja (2009)
Mladinski dogodek v okviru Češkega predsedovanja (2009)
Mladinski dogodek v okviru Francoskega predsedovanja (2008)

 

Podlage za Novo strategijo EU na področju mladine


Evalvacija dosedanjega EU sodelovanja na področju mladine (2009)
Rezultati spletnega posvetovanja (2009)
Prvo evropsko poročilo o mladih EU (2009)

Prostovoljstvo

Sporočilo EK o politikah EU in prostovoljstvu: priznavanje in spodbujanje čezmejnih prostovoljnih dejavnosti v EU
© Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.