E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Zdravje in dobro počutje

go to link Evropska komisija je v Novi strategiji EU za mlade zapisala, da je zdravje mnogih mladih v nevarnosti zaradi stresa, slabe prehrane, pomanjkanja telesne aktivnosti, nezaščitene spolnosti, tobaka, alkohola in zlorabe drog. Tudi širši okoljski in socialno-ekonomski dejavniki lahko povzročajo slabo zdravje, kar potem zavira dejavno sodelovanje. Posebnost mladih v zdravstveni problematiki je zato treba obravnavati medsektorsko.

Države članice so bile tako pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo poskrbeti za zdravje in dobro počutje mladih s poudarkom na:
- spodbujanju duševnega in spolnega zdravja,
- športa, telesne dejavnosti in zdravega načina življenja,
- preprečevanju in zdravljenju poškodb, motenj prehranjevanja, odvisnosti in zlorabe drog. 

Na tej podstrani vam predstavljamo uporabne informacije in raziskave o zdravju mladih.


http://sexlive-camsex.com/porn-chat/free-hot-sex ZDRAVJE V PROGRAMU MLADI V AKCIJI

http://ses.fi/en/home/?web=free-camrooms POROČILO EU O MLADIH: MLADI IN ZDRAVJE

EUROBAROMETROVE RAZISKAVE S PODROČJA ZDRAVJA

UPORABNI VIRI - EVROPSKO

UPORABNI VIRI - NACIONALNI

EVROPSKA MREŽA ZDRAVIH ŠOL

 


Zdravje v programu Mladi v akciji

Zdravje je pogosto tudi tematika projektov, podprtih s strani programa Mladi v akciji. Primere že izvedenih projektov na temo zdravje si lahko ogledate v Galeriji projektov, tako da izberete tematiko zdravje.

http://www.mva.si/ogledalo/dobre-prakse/


Poročilo EU o mladih: Mladi in zdravje

Ekonomski razvoj in izboljšanje zdravstvenega sistema sta razloga, zakaj se pričakovana starost povečuje. Življenjska doba v Evropi je višja od večine držav na svetu, povprečna starost za ženske je 80,7 let, za moške pa 74 let. Najvišjo življenjsko dobo imata Španija in Švedska.

Predstavili vam bomo odnos mladih Evropejcev do svojega zdravja in nekaj tveganih obnašanj, ki slabo vplivajo na zdravje mladih v tem obdobju ali kasneje v življenju.

Kako mladi ocenjujejo svoje zdravje Mladi Evropejci večinoma ocenjujejo, da je njihovo zdravje zelo dobro, vendar se mnenje o tem med različnimi državami članicami zelo razlikuje. V Grčiji je skoraj 90 % mladih ocenilo, da je njihovo zdravje zelo dobro, medtem ko je na Portugalskem in v Latviji svoje zdravje kot zelo dobro ocenilo 10 % anketirancev.

Mladi in telesna teža
Prevelika teža ima negativen vpliv na zdravje, tako dolgoročno kot kratkoročno. Poleg prevelike teže pa obstaja tudi težava prenizke teže, oboje pa je po navadi povezano s samopodobo mladih. Dva glavna razloga, da ima čedalje več mladih preveliko telesno težo sta dva. Prvi razlog so spremenjene prehranjevalne navade, saj se čedalje več mladih prehranjuje v restavracijah s hitro hrano, drugi razlog pa je povečana neaktivnost mladih – čedalje več se jih vozi s svojimi avtomobili, prosti čas pa preživljajo pred televizorji in računalniki. Države z največ mladimi s preveliko telesno težo so Nemčija (42,7 %9, Malta (47,8 %) in Velika Britanija (53,1 %). Najmanj mladih s preveliko telesno težo živi v Latviji (10 %), na Slovaškem (10,3 %) in v Franciji (10,6 %). Analize kažejo, da je več fantov s preveliko telesno težo kot deklet.

Mladi in kajenje
Svetovna zdravstvena organizacija je identificirala kajenje tobaka kot glavni vzrok prezgodnjih bolezni in smrti v razvitih državah. Večinoma mladi kadilci postanejo odvisno od tobaka še preden popolnoma odrastejo, zaradi česar težje prenehajo s kajenjem in imajo več s tobakom povezanih zdravstvenih težav. Kasneje kot začne oseba kaditi, manj je možnosti, da postane odvisna. Največ mladih kadilcev je v Bolgariji, kjer kadi 31 % mladih med 15 in 24 let in polovica mladih, starih med 25 in 34 let. Najmanj mladih kadilcev je na Švedskem in na Slovaškem in sicer manj kot 20 %.

Mladi in pitje alkohola
Poleg različnih socialnih faktorjev se mladi odločajo za pitje alkohola na podlagi osebnih prepričanj in ciljev, kot tudi družinskega in družbenega okolja. Alkohol lahko omogoča tudi spoznavanje novih prijateljev in vpliva na imidž med vrstniki. Na splošno so mladi Evropejci prvič pod vplivom alkohola pri starosti 13 do 14 let. V večini držav je bilo več kot 80 % mladih, starih od 17 do 18 let, v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat pod vplivom alkohola. Najvišji delež je bil na Danskem in Češkem, najnižji pa na Portugalskem, v Avstriji, Grčiji in Veliki Britaniji.

Mladi in droge
Med mladimi, starimi med 15 in 34 let je najbolj priljubljena droga kanabis, najvišja stopnja uporabe te droge pa je med starostno skupino med 15 in 24 let. Druga najbolj priljubljena drog je kokain, čeprav njegova uporaba med državami članicami zelo variira (0,4 % do 7,7 %). Večina mladih meni, da je glavni razlog za preizkušanje drog radovednost, nekaj več jih kot 45 % jih je kot razlog navedlo vrstniški pritisk, 40 % pa iskanje vznemirjenja. Drugi navedeni razlogi so bili težave v šoli ali pri delu, osamljenost in drugi socialni in ekonomski problemi.

KLJUČNE ŠTEVILKE V POVEZAVI Z ZDRAVJEM MLADIH
- Pričakovana življenjska starost mladih je 80,7 let za dekleta in 74 za fante,
- okoli 2 milijona mladih ima težave z duševnim zdravjem,
- 17 % mladih, starih od 15 do 24 let, ima previsoko telesno težo,
- 9 % mladih, starih od 15 do 24 let, ima prenizko telesno težo,
- 14.760 mladih, starih od 15 do 29 let, je umrlo v prometnih nesrečah,
- 24 % mladih, starih od 15 do 29 let, dnevno kadi,
- Prva izkušnja opitosti se giblje v povprečju v starosti 13 do 14 let, - 13 % mladih, starih od 25 do 34 let, uporablja konopljo. Vir in več informacij: Prvo EU poročilo o mladih

http://ec.europa.eu/youth/news/doc/new_strategy/youth_report_final.pdf  


Eurobarometrove raziskave s področja zdravja

Flash Eurobarometer: Mladi in droge med mladimi, starimi med 15 in 24 let
Droge in z drogami povezane težave so ena izmed glavnih skrbi za državljane EU in velika grožnja za varnost in zdravje evropske družbe. Uporaba drog, posebej med mladimi, je izjemno visoka. V študijo je bilo vključenih 27 držav članic.
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_233_en.pdf  

 


Raziskava Eurobarometra: “Odnosi državljanov EU do alkohola”
Študija je pokazala, da je poraba alkohola v EU na podobni kot pred štirimi leti. Popivanje (pet pijač ali več ob eni priložnosti) je prisotno pri vseh starostnih skupinah, najbolj pogosto pa je pri starostni skupini od 15 do 24 let. Tako so v večjem tveganju za zastrupitev. Bolj verjetno je vsakodnevno uživanje alkohola pri starostni skupini 55 let ali več. To lahko vodi do povečanega tveganja za kronične bolezni pri starajoči se populaciji. Večina Evropejcev je mnenja, da je vožnja pod vplivom alkohola tvegana, vendar bi jih 14 % sedlo za volan po tem dve uri po tem, ko bi spili več kot dve pijači. S takšno količino zaužitega alkohola bi presegli koncentracijo alkohola v krvi, še dovoljeno v večini EU držav. Zavedanje o specifičnih tveganjih za zdravje je zelo raznoliko. Ozaveščenost o škodljivih posledicah alkohola na jetra je visoka, medtem ko je ozaveščenost o tem, da alkohol povzroča raka zelo nizka. Obstaja široka podpora za specifične ukrepe, ki bi zmanjšali porabo alkohola.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_331_en.pdf 


Raziskava Eurobarometra: šport in fizična aktivnost
Glede na to Eurobarometrovo raziskavo, se 40 % državljanov EU ukvarja s športom vsaj enkrat tedensko, 65 % je fizično aktivnih, 25 % pa je popolnoma neaktivnih. Prebivalci Irske in nordijskih držav jemljejo šport najbolj resno. Moški se ukvarjajo s športom več kakor ženske, ta razlika pa je še posebej vidna pri starostni kategoriji od 15 do 24 let. Raziskava je tudi ugotovila povezanost med družbeno-ekonomskim statusom in fizično aktivnostjo: 64 % tistih, ki so končali s šolanjem pri 15 letih, pravi da se nikoli ne ukvarjajo s športom, medtem ko ta delež pri tistih, ki so končali s šolanjem po dvajsetem letu, pade na 24 %.
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf  


Poročilo Zdravje v EU: Prehranjevanje je predstavlja čedalje večji izziv za zdravje v EU in širše
V poročilu o zdravju v EU Evropske komisije in organizacije OECD je zapisano, daje več kot polovica odrasle populacije EU pretežkih ali debelih. Zdrave navade pa se pridobijo že v mladih letih. Za pretežke otroke in mlade je bolj verjetno, da se bodo kasneje v življenju srečevali z zdravstvenimi težavami, kot so bolezni srca, sladkorne bolezni, nekatere oblike raka, artritis, astma in slabša kakovost življenja na splošno.
Več informacij o zdravstveni situaciji v 27 državah članicah EU si lahko preberete v Poročilu o zdravju:
http://ec.europa.eu/health/reports/european/


 

Uporabni viri - evropski

Javnozdravstveni portal Evropske unije: Mladi
Spletna stran Evropske komisije, namenjena zdravju mladih. Na njej je zapisano, da so na splošno mladi po vsej EU zdravi kot že dolgo ne. Kljub temu je še vedno veliko dejavnikov, ki ogrožajo njihovo zdravje, kot so denimo vedno večji stres, zloraba alkohola, kajenje, slaba prehrana in pomanjkljiva telesna dejavnost, nesreče in spolno prenosljive bolezni.

Zdravje velikega števila mladih ogrožajo tudi revščina, prikrajšanost in pogoji, v katerih živijo, študirajo in delajo. Tako je denimo 50 % več možnosti nezgod pri delu pri mlajših delavcih kot pri delavcih, ki so starejši od 40 let.

EU si zelo prizadeva za reševanje ključnih vprašanj v zvezi z dejavniki, ki vplivajo na zdravje mladih, kot so tobak, alkohol in droge. Zato tesno sodeluje z mladimi in organizacijami, kot so denimo evropski mladinski forum in mreža evropskih šol za zdravje ter številnimi drugimi. Za evropsko politiko na področju zdravja in varnosti pri delu ter za politike izobraževanja je zdravje mladih zelo pomembno.

Na spletni strani najdete povezave na različne povezave, povezane s področji, ki se dotikajo zdravja mladih.
http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/young_people/index_sl.htm  


ENGSO Youth – športna organizacija Evropskega mladinskega foruma ENGSO Youth je mladinska organizacija, ki deluje znotraj organizacije ENGSO (Evropska nevladna športna organizacija) in je prva mladinska organizacija, ki predstavlja področje športa med člani Evropskega mladinskega foruma. Cilj organizacije je predstavljati interese mladih, starih manj od 35 let, ki se ukvarjajo s področjem športa v Evropi in dosegati, spodbujati in podpirati izvajanje smernic krovne organizacije ENGSO na področju športa otrok in mladih. Organizacija spodbuja šport, zdravje in participacijo otrok in mladih, kot tudi prostovoljstvo in mednarodno sodelovanje v športnem sektorju.
www.youth-sport.net  

Evropska nagrada za preprečevanje zlorabe drog
Skupina Pompidou, ki deluje v okviru Sveta Evrope vsaki dve leti podeli Evropsko nagrado za preprečevanje zlorabe drog trem kakovostnim projektom s področja preprečevanja drog, ki vključujejo mlade na različne načine (pri razvoju in izvedbi aktivnosti, odločevalskem procesu, projektnem upravljanju in/ali evalvaciji). Projekte ocenjuje žirija sedmih mladih, ki jim svetujejo strokovnjaki s področja preprečevanja zlorabe drog. Nagrada bo naslednjič podeljena leta 2012. 
www.coe.int/t/dg3/pompidou/Initiatives/PreventionPrize/  
Poročilo Zdravje v EU: Prehranjevanje je predstavlja čedalje večji izziv za zdravje v EU in širše
V poročilu o zdravju v EU Evropske komisije in organizacije OECD je zapisano, daje več kot polovica odrasle populacije EU pretežkih ali debelih. Zdrave navade pa se pridobijo že v mladih letih. Za pretežke otroke in mlade je bolj verjetno, da se bodo kasneje v življenju srečevali z zdravstvenimi težavami, kot so bolezni srca, sladkorne bolezni, nekatere oblike raka, artritis, astma in slabša kakovost življenja na splošno.
Več informacij o zdravstveni situaciji v 27 državah članicah EU si lahko preberete v Poročilu o zdravju:
http://ec.europa.eu/health/reports/european/  

Kampanja The Tasty Bunch: »Pojej, popij, zmigaj se«
Če želite biti aktivni in zdravi, vam lahko pri tem pomaga spletna stran The Tasty Bunch! Če niste prepričani, kaj je zdravo jesti ali morate biti na to opomnjeni, vam lahko liki s spletne strani Tasty Bunch pomagajo pri pametni izbiri. Na strani lahko igrate spletne igre in se potegujete za različne nagrade.
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch  

 

Uporabni viri - nacionalni

Spletni portal Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana »Zdravi na pot«
Na spletni strani najdete vse koristne informacije, povezane z zdravjem, če se odpravljate na pot. S pomočjo interaktivnega zemljevida lahko najdete informacije za vsako državo posebej: katera cepljenja so obvezna ali priporočljiva, osnovne podatke o državi in zdravstveni problematiki države, v katero se odpravljate. Preberete si lahko nasvete i pripravah na potovanje in kaj je potrebno upoštevati v primerih nosečnosti, invalidnosti ali potovanja z majhnimi otroci. Na voljo so tudi informacije o ambulantah, kjer se lahko obrnete po zdravstveni nasvet glede potovanja in se po potrebi tudi cepite. Na voljo je tudi cenik cepljenj.
www.zdravinapot.si


Spletni portal To sem jaz
Spletni portal je namenjen mladim in zdravstvenim temam, s katerimi se srečujejo – npr. telesna teža, motnje hranjenja, gibanje, spolno življenje in kontracepcija. Mladi lahko med sabo razpravljajo tudi na forumu. Mladinski program promocije zdravja To sem jaz so razvili na Oddelku za socialno medicino in promocijo zdravja Zavoda za zdravstveno varstvo Celje.
www.tosemjaz.net  

Drogart
Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog med mladimi. Glavna področja delovanja Združenja so informiranje in svetovanje, info točka, terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajanje delavnic. Na spletni strani so na voljo informacije o različnih drogah, kako zmanjšati tveganje pri njihovi uporabi, kakšne zdravstvene težave lahko povzročajo in še mnogo drugih vsebin.
www.drogart.org

 

Evropska mreža zdravih šol

V projektu Evropska mreža zdravih šol sodeluje okrog 43 držav, s približno 500 šolami, tisočimi učitelji in čez 400.000 učenci. V mnogih državah delujejo nacionalne oziroma regijske mreže, v katere je povezanih nadaljnjih 5.000 šol.

Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, nacionalni podporni center Zdravih šol pa je Inštitut za varovanje zdravja RS.

Program Zdrave šole ima tri značilnosti:
• pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje)
• prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje - pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti ...)
• sodelovanje s starši, zdravstvenimi in drugimi specializiranimi službami ter sodelovanje s skupnostjo.

Več informacij je na voljo na:
www.schoolsforhealth.eu


 © Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.