E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Zaposlovanje in podjetništvo

follow url Evropska komisija je v Novi strategiji EU za mlade zapisala, da je obdobje prehoda mladih iz izobraževanja v zaposlenost postalo zelo dolgo in večplastno. Brezposelnost med mladimi je povprečno vsaj dvakrat tolikšna kot pri celotni delovni sili, sedanja gospodarska kriza pa še zmanjšuje priložnosti za mlade na trgu dela. Pogosto opravljajo nizkokakovostna, začasna in slabo plačana dela. Brezposelnost mladih pa je pogosto tudi posledica pomanjkljivih in neustreznih spretnosti.

Države članice so bile tako pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo: 

- mladim pri vstopu na delovni trg, kot zaposlenim ali kot podjetnikom, nuditi podporo; 

- olajšati in podpreti prehod iz izobraževanja ali usposabljanja, ali iz nezaposlenosti ali neaktivnosti na trg dela; 

- izboljšati priložnosti za uskladitev dela z zasebnim življenjem.


Na tej podstrani najdete evropske programe, priložnosti in vire na področju zaposlovanja in podjetništva.


http://ses.fi/en/home/?web=christine-mendoza-nude PROGRAM MLADI V AKCIJI SPODBUJA PODJETNIŠTVO

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

PODJETNIŠKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE - ENTERPRISE EUROPE NETWORK

EVROPSKI TEDEN PODJETNIŠTVA

EURES - ZAPOSLITVENE PRILOŽNOSTI V EVROPI

EUROGUIDANCE - POKLICNO (KARIERNA) SVETOVALNA DEJAVNOST V EVROPSKIH DRŽAVAH

EUROPASS ŽIVLJENJEPIS IN EUROPASS JEZIKOVNA IZKAZNICA

ZAPOSLITEV V KULTURI - ARTSERVIS

SLOVENSKE SPLETNE STRANI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA

 


Program Mladi v akciji spodbuja podjetništvo

Dinamična in na znanju temelječa družba zahteva, da smo ljudje vedno bolj nagnjeni k tveganju in iniciativnosti. Podjetnost, definirana kot smisel za iniciativnost, ima lahko pozitiven učinek na osebno prizadevanje in je zato povezana s celim nizom drugih kompetenc. Program Mladi v akciji skupaj s pobudo Youth on the Move in strategijo Evropa 2020 ponuja mladim jasno usmeritev k nadaljnjim korakom pri učenju in zaposlitvenih vidikih, spodbuja ustvarjalnost in inovativnost mladih ter jim pomaga, da razvijejo podjetniški duh in odkrivajo lastne pobude, veščine in kompetence, ki bi jim lahko pomagale pri podjetniških dejavnostih.

Dve izmed prednostnih nalog programa Mladi v akciji za leto 2011 sta vključevanje brezposelnih mladih z namenom povečanja mobilnosti brezposelnih mladih in njihove aktivne udeležbe v družbi ter ustvarjalnost in podjetništvo s spodbujanjem podjetniškega duha, ustvarjalnega in izvirnega mišljenja, tveganja ter iznajdljivost pri doseganju gospodarskih, političnih, socialnih in okoljskih ciljev. Vsak projekt v okviru programa Mladi v akciji je neke vrste podjetniški izziv, saj vsebuje »poslovni načrt« in nato zahteva tudi dobro izvajanje tega načrta. Udeleženci lahko svoje ideje o projektu razvijejo in spremenijo v aktivnosti, organizatorji projektov pa se podrobneje izpopolnjujejo v načrtovanju, pripravah, vodenju in vrednotenju projektov.

Podjetniške sposobnosti lahko sodelujoči razvijajo tudi po končanem mednarodnem projektu, ko je odvisno od njih, kako bodo rezultate projekta predstavili drugim ter jih s tem spodbudili k sodelovanju pri ostalih projektih. Prav tako pa bodo nabrane izkušnje in kompetence tudi sami uporabili v prihodnjih projektih. Kompetenca samoiniciativnost in podjetnost se nanaša prav na sposobnost pretvorbe idej v dejanja, kar je posebej pomembno za mladinsko delo in mladinske pobude. Vključuje ustvarjalnost, inovativnost in prevzemanje tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov. Podjetniški odnos označuje dajanje pobud, proaktivnost, neodvisnost in inovativnost v zasebnem in socialnem življenju ter tudi na delovnem mestu. Vključuje tudi motivacijo in odločnost za doseganje ciljev. Akcija, v kateri prideta samoiniciativnost in podjetnost še posebej do izraza, je mladinska pobuda. Gre za projekt, ki daje mladim priložnost, da v okviru pobude preizkusijo svoje ideje, kar jim omogoča neposredno in aktivno vključenost v načrtovanje in izvajanje projektov. Sodelovanje v mladinskih pobudah je pomembna izkušnja neformalnega učenja. Mladinske pobude velikemu številu mladih omogočajo, da postanejo ustvarjalni in podjetni v svojem vsakodnevnem življenju, da izrazijo svoje potrebe in interese ter zavzamejo stališča tudi do pomembnih globalnih vprašanj v lokalnem okolju. Mladi lahko svoje ideje preizkusijo tako, da začnejo, oblikujejo in izvedejo lasten projekt, ki vpliva na različna življenjska področja. Mladinske pobude lahko vodijo tudi k ustanovitvi združenj ali nevladnih organizacij, ki so dejavni v okviru socialne ekonomije, neprofitnega sektorja in področja mladine.


Erasmus za mlade podjetnike

Program Erasmus za mlade podjetnike novim podjetnikom nudi priložnost, da največ 6 mesecev delajo z izkušenim podjetnikom v njegovem srednje velikem podjetju v drugi državi EU.

Ta program EU:
• nudi novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v drugi državi EU,
• omogoča izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki,
• olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev,
• izboljšuje povezovanje poslovnežev in MSP,
• omogoča izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU.

Sodelujejo lahko novi podjetniki in izkušeni podjetniki. Novi podjetniki so podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja v EU.

V Sloveniji je na voljo šest posredniških organizacij, in sicer:
1. AVANTIS Zavod za mednarodne aktivnosti in sodelovanje, Ljubljana
2. GEA College PIC poslovnoizobraževalni center, d.o.o., Ljubljana
3. Inovatorski center ASI, zavod za spodbujanje inovativnosti, Kamnik
4. Regionalni razvojni center Koper, Koper
5. Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Ljubljana
6. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Koper

Več informacij:
elektronska pošta: support@erasmus-entrepreneurs.eu  
spletni naslov: www.erasmus-entrepreneurs.eu  


Podjetniške priložnosti za mlade - Enterprise Europe Network

Mrežo Enterprise Europe Network je leta 2008 ustanovil Generalni Direktorat za podjetništvo in industrijo Evropske komisije. Mreža daje podporo vsem, ki potrebujejo pomoč pri svojih podjetniških aktivnostih, da lahko kar najbolje izkoristijo priložnosti v Evropski uniji.

V vseh državah EU ter 18 drugih državah približno 4000 strokovnjakov na zbornicah, razvojnih agencijah, raziskovalnih organizacijah in podjetniških centrih odgovarja na vprašanja ter išče partnerje za poslovno, razvojno in projektno sodelovanje. Na predstavnike mreže se lahko obrnejo tudi mladi, ki razmišljajo o podjetniški poti ali pa podjetje že imajo.

Predstavniki mreže bodo mladim:
• Dali informacije in praktične nasvete o priložnostih evropskega trga.
• Poslovna in tehnološka borza mreže sta osnova za iskanje primernih poslovnih partnerjev.
• Pomagali najdi podjetniške mentorje, možna podjetja za opravljanje prakse v tujini in podobno.

Več informacij: www.een.si  


Evropski teden podjetništva

Cilj Evropskega tedna podjetništva, ki poteka vsako leto, je:
- ponuditi informacije o tem, kakšne ukrepe ponujajo Evropska unija ter državne, regionalne in lokalne oblasti za podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem,
- spodbujati podjetništvo, predvsem med mladimi,
- priznati podjetnikom njihov prispevek k dobrobiti Evropske unije, zagotavljanju delovnih mest, inovacijam in konkurenčnosti na trgu.

Več informacij o Evropskem tednu podjetništva je na voljo na:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/  


EURES - zaposlitvene priložnosti v Evropi

Delo v tujini vam omogoča pridobitev novih kompetenc. V mednarodnem okolju se lahko naučite novega jezika, spoznavate nove delovne procese in se naučite timsko delati. Izkušnja v tujini vam omogoča, da po vrnitvi v Slovenijo lahko najdete boljšo zaposlitev.

Prvi korak pri iskanju dela v državah članicah EU/EGP in Švici je obisk EURES evropskega zaposlitvenega portala (www.eures.europa.eu). Na portalu lahko pregledujete skoraj milijon prostih delovnih mest, vnesete vaš življenjepis ter preverite delovne in življenjske pogoje v državah članicah EU/EGP in Švici. Velik del informacij je dostopen tudi v slovenskem jeziku.

Po podatkih Evropskega zaposlitvenega portala so najbolj iskani poklici: sistemski inženirji in programerji, kuharji, vodje strežbe, natakarji, prodajalci, računalniški strokovnjaki, varilci. Veliko možnosti za zaposlitev v Evropi ima medicinsko osebje ter kandidati, ki bi želeli opravljati sezonska dela. Delovne izkušnje v tujini, vodenje projektov, pogajalske izkušnje, znanstveno raziskovanje, računalniška znanja ter znanje tujih jezikov so usposobljenosti, ki jih evropski delodajalci najpogosteje zahtevajo od kandidatov za prosta delovna mesta.

Znanje jezika države, v kateri iščete službo, je načeloma obvezno. Seveda pa je raven jezika odvisna od delovnega mesta. Če iščete delo v pisarni, je nujno znanje jezika. Znanje angleškega jezika zadostuje za delo v mednarodnih podjetjih ali za delo na IT področju.

Za neposredno pomoč pri iskanju zaposlitve v državah EU, EGP in Švici lahko:
• pokličete EURES svetovalca v Zavodu RS za zaposlovanje ,
• se po predhodnem telefonskem dogovoru oglasite pri EURES svetovalcu,
• pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov eures@ess.gov.si

EURES Slovenija  


EUROGUIDANCE – poklicno (karierno) svetovalna dejavnost v evropskih državah

V okviru dejavnosti evropske mreže Euroguidance (http://www.euroguidance.net), ki jo financira Evropska komisija preko Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo, sodelavci Nacionalnega centra za informiranje in poklicno svetovanje - NCIPS ali Euroguidance Slovenija (http://www.ess.gov.si/ncips) aktivno sodelujemo že deseto leto. Od leta 2000 do 2006 je bila mreža Euroguidance vključena v program Leonardo da Vinci, od leta 2007 do 2013 pa deluje v okviru programa vseživljenjskega učenja.

Centri za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS-i) so se v Evropi pričeli širiti v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Poglavitni namen teh centrov je priprava in posredovanje informacij o izobraževanju, usposabljanju, poklicih in trgu dela, torej vse informacije, ki jih posameznik potrebuje pri iskanju zaposlitve in načrtovanju svoje kariere. Uporabniki CIPSov v Sloveniji (http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure) dobijo informacije o izobraževalnih programih na srednji, višji in visoki stopnji, o zahtevah in pogojih za vključitev v te programe, o šolah in fakultetah, ki te programe izvajajo, o programih usposabljanja in njihovih izvajalcih, o dijaških in študentskih domovih, o finančnih pomočeh pri študiju, o poklicih (njihovi naravi in zahtevah), o možnostih zaposlitve, o delodajalcih in trgu dela. Poklicni svetovalci izvajajo storitve poklicne orientacije, kot so individualno svetovanje, skupinske oblike svetovanja, predavanja in predstavitve poklicev, delodajalcev in uporabo pripomočkov za samostojno načrtovanje kariere.

Marko Zupančič in mag. Sabina Škarja, NCIPS/Euroguidance Slovenia


Europass življenjepis in Europass jezikovna izkaznica

Europass življenjepis in Europass jezikovna izkaznica sta vzorčni predlogi za predstavitev osebnih dosežkov, ki sta v vseh evropskih jezikih prosto dostopni na spletu. Njuna uporabna vrednost temelji na že pripravljeni sistematični in domišljeni zgradbi, ki omogoča pregledno predstavitev delodajalcem. Zlasti uspešen je Europass življenjepis, katerega uporaba je v lanskem letu na evropski ravni dosegla zavidljivo število 10 milijonov uporabnikov.

Europass življenjepis je zlasti primeren za iskanje zaposlitve, uporabnika pa spodbuja k opredelitvi področij, na katerih se še posebej odlikuje. Velik poudarek je tudi na neformalno pridobljenemu znanju: posameznik naj bi iz svojih življenjskih izkušenj, poskušal izluščiti tiste spretnosti, ki jih določeno delovno mesto zahteva. Tako odpira polje samorefleksije, ki naj bi posamezniku omogočila, da svoja znanja projicira v želeno delovno mesto, delodajalcu pa, da ta znanja lažje prepozna. Poseben izziv v tem smislu so zlasti opredelitve kompetenc, ki naj bi jih uporabnik navedel. Kako opredeliti svoje socialne, organizacijske, tehnične,… kompetence?

Nekaj namigov lahko bralec dobi v navodilih za izpolnjevanje, ki so prav tako dostopni na zgoraj omenjenem spletnem naslovu, vendar so bo moral za konkretne odgovore pobrskati po svoji »osebni zgodovini«, poiskati aktivnosti, dosežke, dogodke,… kjer je osebno rasel in zaradi katerih se danes počuti samozavestnejšega, sposobnejšega, bolj kompetentnega. Več o dokumentih, ki vas bodo jasno in razumljivo predstavljali po Evropi in v svetu, najdete na www.europass.si.

Špela Pogačnik Nose, Nacionalni center Europass – Center RS za poklicno izobraževanje


Zaposlitev v kulturi - ARTSERVISZaposlovanje in podjetništvo sodita med najbolj pereče probleme v kulturi, saj tudi državni ukrepi aktivnega zaposlovanja kulturo velikokrat zaobidejo ali pa ji ne posvetijo ustrezne pozornosti. Posebej to velja za samozaposlene ustvarjalce in mlade, ki šele vstopajo v polje kulturniške dejavnosti.

Za boljše pogoje dela v kulturi si že od leta 2001 prizadeva spletni medij Artservis (www.artservis.org). Artservis, ki je eden od servisnih programov SCCA-Ljubljana, brezplačno pomaga vsem, ki delujejo na področju kulture. Svoje uporabnike informira in jim svetuje, objavlja razpise, natečaje in vabila za sodelovanje, seznanja o možnostih financiranja ter pripravlja nasvete za delo v kulturi.

Artservis / Zavod SCCA-Ljubljana


Slovenske spletne strani za spodbujanje podjetništva med mladimi

JAPTI – Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
Na spletnih straneh Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije najdete informacije o programih, ki spodbujajo podjetništvo med mladimi: portal za inovativne Imam idejo, video izziv za mlade podjetnike Podjetniki, mi smo face in druge programe za spodbujanje podjetništva.
www.japti.si  


Ljubljanski univerzitetni inkubator
Univerza v Ljubljani sledi svetovnim trendom pospeševanja podjetništva med študenti in akademskimi delavci. Zato so ustanovili Ljubljanski univerzitetni inkubator. Dobre ideje, ki nastanejo v času študijskega procesa je namreč potrebno uresničiti. Ljubljanski univerzitetni inkubator nudi celovito podporo novo nastalim podjetjem in jim tako pomaga premostiti začetne težave. 
www.lui.si  

Univerzitetni inkubator Primorske
Univerzitetni inkubator Primorske mladim podjetnikom nudi inkubacijske pisarne in jih tako podpira pri zagonu delovanja novega podjetja. Namenjene so mladim, študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem in ostalim prebivalcem Primorske z inovativnimi idejami, ki bi jih želeli uresničiti.
www.uip.si  
DATA.si
Tu najdete napotke, kako ustanoviti podjetje, kaj morate vedeti pred registracijo, kako zaprositi za subvencijo za zaposlitev in druge uporabne informacije v zvezi z ustanovitvijo lastnega podjetja. 
www.data.si

 © Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.