E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Ustvarjalnost in kultura

see V Novi strategiji EU za mlade je Evropska komisija zapisala, da je mlade Evropejce treba spodbuditi k inovativnemu razmišljanju in delovanju, njihovo nadarjenost pa je treba ceniti. Potrebno razširiti dostop do ustvarjalnih orodij, zlasti tistih, ki vključujejo nove tehnologije, poleg tega pa je potrebno spodbujati prispevek mladinskega dela k mladinski ustvarjalnosti.

Države članice so bile pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo spodbujati:
- ustvarjalnost in inovativno sposobnost mladih,
- bolj kakovostni dostop in participacijo v kulturi,
- kulturno izražanje že v zgodnjem otroštvu in tako spodbujati osebnostni razvoj, boljše učne sposobnosti, medkulturne veščine, razumevanje in spoštovanje kulturne raznolikosti ter pridobivanje novih in prožnih spretnosti in znanj za prihodnje možnosti zaposlitve.


http://ses.fi/en/home/?web=free-xxx-com KULTURA V PROGRAMU MLADI V AKCIJI

PROGRAM KULTURA - PRILOŽNOSTI ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROJEKTOV

EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE

DRUGI PROGRAMI SOFINANCIRANJA NA PODROČJU KULTURE

UPORABNI VIRI S PODROČJA KULTURE

KULTURNA ZAVEST IN IZRAŽANJE KOT ENA IZMED KLJUČNIH KOMPETENC ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

 


Kultura v programu Mladi v akciji

Kultura in predvsem medkulturna razsežnost je pomembna značilnost projektov, podprtih s strani programa Mladi v akciji. 

Projekte, ki vključujejo umetnost in kulturo, si lahko ogledate v galeriji projektov, tako da izberete tematiko umetnost in kultura:

http://www.mva.si/ogledalo/dobre-prakse/


Program Kultura – priložnosti za sofinanciranje kulturnih projektov

Program Kultura je sedemletni (2007 – 2013) kulturni program Evropske unije, ki spodbuja transnacionalno sodelovanje v Evropi. Glavni trije cilji programa so podpora mobilnosti vseh, ki delujejo na področju kulture (tudi amaterjev), omogočanje kroženja in izmenjave umetniških del in kulturnih izdelkov ter vzpostavljanje medkulturnega dialoga.

V obdobju med leti 2007 in 2013 je Evropska komisija kulturi namenila 400 milijonov EUR, od tega se vsako leto za financiranje organizacij in projektov nameni približno 50 milijonov EUR. Največ sredstev je namenjenih projektom sodelovanja (sklop 1.2.1 in sklop 1.1). Na te razpise se vsako leto prijavi največ organizacij, tudi iz Slovenije.

Na razpise sodelovanja se lahko prijavijo organizacije z različnih področij kulture iz javnega in zasebnega sektorja, med njimi tudi mladinske organizacije. Za sodelovanje potrebujete od 2 do 5 partnerjev (lahko tudi več) iz držav članic programa, inovativno projektno idejo in seveda voljo za realizacijo le-te.

Naslednja možnost prijave na te razpise bo predvidoma v začetku oktobra 2012, trenutni razpis se je namreč že zaključil.

Projekti sodelovanja pa lahko vključujejo tudi sodelovanje z določeno tretjo državo ali skupino držav, ki jih vsako leto določi Evropska komisija. V letu 2012 bo fokus Republika Južna Afrika, prijave za ta razpis pa bodo zbirali do začetka maja 2012. V kolikor imate že vzpostavljeno tesno sodelovanje z omenjeno državo sta vabljeni k oddaji razpisa. Poleg omenjenih razpisov Komisija podpira še prevajanje evropske književnosti, evropske festivale, raziskave s področja kulturne politike ter nudi operativno podporo organizacijam, ki so dejavne na evropski ravni.

Več informacij je na voljo na: www.ccp.si

Kulturna stična točka v Sloveniji / Zavod SCCA Ljubljana


Evropska prestolnica kulture

Program "Prestolnice kulture" želi poudariti različnost in pestrost evropske kulture. Za kulturno prestolnico Evrope izberejo vsako leto eno ali več mest, program Kultura pa jim pomaga tako pri financiranju razstav in dogodkov, ki opozorijo na kulturno dediščino mesta in regije, kot tudi pri financiranju najrazličnejših predstav, koncertov in drugih prireditev, na katerih nastopijo igralci in umetniki iz vse Evrope. Izkušnje so pokazale na dolgoročen vpliv programa na kulturo in turizem izbranih mest.

Leta 2012 bo laskavi naslov nosilo mesto Maribor skupaj s partnerskimi mesti (Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje). V okviru leta 2012 bomo tako v Mariboru kot partnerskih mestih priča pestremu dogajanju na področju kulture.

Spletna stran Maribor, evropska prestolnica kulture 2012:
www.maribor2012.info  


Drugi programi sofinanciranja na področju kulture

Evropska kulturna fundacija
Evropsko kulturno fundacijo (European Cultural Foundation – ECF) je leta 1954 v Ženevi ustanovil švicarski filozof Denis de Rougemont. Evropska kulturna fundacija spodbuja kulturno sodelovanje v Evropi. Prispevati želi k odprti in demokratični Evropi, ki spoštuje osnovne človekove pravice in kulturno raznolikost.
ECF podpira iniciative, ki spodbujajo mlade k ustvarjalnosti, zanimivim skupnim projektom, pogosto s socialno dimenzijo.

Na voljo so tri sheme sofinanciranja:

● Sofinanciranja za projekte sodelovanja se podeljujejo kulturnim organizacijam (organizacijam iz držav članic EU in sosednjih držav EU), ki delujejo skupaj v različnih organizacijah širše v Evropi na večdisciplinarnih umetniških projektih.
Več informacij je na voljo na: www.eurocult.org/grants/collaboration-grants  

● Sklad za spodbujanje kulture na Balkanu podpira projekte s področja umetnosti in kulture iz področja zahodnega Balkana. Glavni namen sklada je namreč utrjevanje vezi med državami zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna Gora in Srbija) in Evropo ter spodbujanje procesa evropske integracije.
Več informacij je na voljo na: www.eurocult.org/grants/balkan-incentive-fund-culture

● Podpora za umetnike STEP se podeljuje mladim umetnikom (do 35 let in v prvih desetih letih njihove kariere) za potovanja med državami članicami EU in sosednjimi državami EU.
Več informacij je na voljo na: www.eurocult.org/grants/step-beyond-travel-grants  

 


Fundacija Roberto Cimetta
Fundacija Roberto Cimetta je mednarodna organizacija za promocijo umetniške izmenjave in mobilnosti profesionalcev s področja vizualnih umetnosti. Namenjen je različnim srečanjem mrež kulturnih organizacij, delavnicam, umetniškim rezidencam, itd.
Več informacij na: www.cimettafund.org/article/index/rubrique/2/lang/en  


Več informacij na: www.cimettafund.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en  Fundacija Anne Lindh
Razpis za obdobje 2011 do 2014 še ni objavljen, fundacija ALF pa ostaja tudi v tretji fazi najpomembnejša organizacija za sodelovanje in medkulturni dialog na področju Evromediterana.
Njen program bo ponovno trileten, področja delovanja bodo kultura in kreativnost, izobraževanje in medkulturno učenje, mesta ter mediji in javno mnenje.

Pomembna novost v novem programskem obdobju je ALF Youth Mobility Fund, ki bo razpolagal s proračunom 1,5 milijona EUR, podpiral pa bo mobilnosti in sodelovanja 1.500 mladih na področju Evromediterana.
Več informacij je na voljo na (Stična točka ALF v Sloveniji):
www.alf.si/archives/1941  

Spletna stran Fundacije Anne Lindh: www.euromedalex.org  


Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Sklad je bil ustanovljen z zakonom leta 1996 kot Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, od leta 2000, pa se imenuje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Večina programov in projektov različnih zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim kulturnim dejavnostim, hkrati pa 59 območnih izpostav sklada s kulturnim posredništvom omogoča dostop do pomembnejših kulturno umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč.

Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru.

Aktualni razpisi so sklada so dostopni na:
www.jskd.si/financiranje/uvod_financiranje.htm


Uporabni viri s področja kulture

Europeana - evropska digitalna knjižnica
Od 20. novembra 2008 dalje je vsem uporabnikom svetovnega spleta na voljo Europeana - evropska digitalna knjižnica. Europeana je eden največjih projektov Evropske komisije v sodelovanju z državami članicami, uporabniku pa ponuja digitalizirane zaklade evropske dediščine. Na voljo so knjige, revije, filmi, zemljevidi, slike ter glasbeni posnetki. Zaenkrat je brezplačno dostopnih okoli dva milijona del, do leta 2010 pa naj bi se zbirka digitalnih vsebin povečala na deset milijonov. V Sloveniji bazo podatkov ponuja Narodna in univerzitetna knjižnica.
Nadaljevanje Europeane je Europeana local, ki bo združevala tudi digitalizirano gradivo splošnih knjižnic, regionalnih muzejev in arhivov.
www.europeana.eu/portal/   

 


Baza aktivnosti Sveta Evrope – mladinske aktivnosti na področju kulture
Na tej spletni strani lahko najdeš informacije o mladinskih aktivnostih na področju kulture, ki jih prireja Svet Evrope. Na voljo sta dve orodji za iskanje, in sicer CEAD osnovno iskanje in CEAD napredno iskanje, s katerim lahko podrobneje iščeš aktivnosti ali si narediš seznam poročil in aktivnosti po lastni meri, tako da kar najbolje odgovarjajo tvojim specifičnim potrebam.
www.dsp.coe.int/Cultural_Co-Operation/Youth/  


Evropski portal za kulturo
Evropski portal za kulturo nudi informacije o kulturnih politikah in vas usmerja na specializirane strani, kjer lahko najdete podrobnejše informacije. Portal vas lahko usmerja tudi k spletnim stranem nacionalnih avtoritet, odgovornih za kulturo v Evropi.
http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm  


LabforCulture.org  
Spletna stran LabforCulture je namenjena mednarodnemu sodelovanju na področju kulture in ustvarjalnosti v Evropi. Spletna stran je bogat vir informacij in razprav o evropskem kulturnem sodelovanju, tu lahko najdete študije primerov, navdihujoče zgodbe o čezmejnem sodelovanju in zadnje novice s področja kulture. Našli boste informacije in nasvete, kako financirati projekt in povezave do ključnih kulturnih organizacij in mrež. Na voljo je izčrpna sekcija z viri in informacijah o raziskavah, med drugim o kulturnih trendih in razpravah v Evropi. LabforCulture je edinstven spletni kulturni koncept, ki ga je vzpostavila Evropska kulturna fundacija v sodelovanju z mnogimi partnerji. Podpirajo ga vse vodilne evropske kulturne organizacije, mnogo kulturnih ministrstev in Evropska komisija.
www.LabforCulture.org  


V gibanju: Orodja za umetnike, ki delujejo na področju odrskih umetnosti
Spletna stran je namenjena informiranju o mednarodnih aktivnostih, projektih in njihovem financiranju na področju gledališča, plesa, glasbe in drugih odrskih umetnosti. Namenjena je umetnikom iz področja odrskih umetnosti iz Evropske unije in sosednjih držav.
http://on-the-move.org  


The Magazine
Revija, ki pokriva izobraževanje in kulturo v Evropi. V njej boste našli poglobljene članke in poročila o EU politikah na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine, kulture, jezikov, športa in aktivnega evropskega državljanstva. Na voljo je v šestih jezikih, in sicer v nemščini, angleščini, španščini, francoščini, italijanščini in poljščini.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/mag_en.html  


Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti 2009
Evropski parlament je 23. septembra 2008 potrdil leto 2009 za Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij. Namen tega leta je bil dvigniti zavest državljanov o pomenu ustvarjalnosti in inovativnosti za osebni, družbeni in gospodarski razvoj, razširiti dobre prakse med državami članicami, spodbujati izobraževanje in raziskave ter razvijati razprave na to temo.
www.evropa.gov.si/si/vsebina/novice/aktualne-teme/2009/leto-2009-evropsko-leto-ustvarjalnosti-in-inovacij/  
http://create2009.europa.eu/  


Artservis
Artservis je spletni medij, ki ponuja aktualne in arhivske informacije o razpisih, vabilih, natečajih in virih financiranja, nasvete ter navodila za razna opravila iz sveta umetnosti O novostih svoje uporabnike obvešča po elektronski pošti. Artservis je javno dostopen in brezplačen. Artservis podpira samostojno in suvereno delovanje posameznikov in organizacij s področja sodobne umetnosti in vzpostavlja solidarno mrežo uporabnikov, ki prispevajo k širjenju dostopnih informacij.
www.artservis.org

Kulturna zavest in izražanje kot ena izmed ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje

Kulturna zavest in izražanje sta vključena tudi v Evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, ki je priloga k Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje.

Opredelitev: Spoštovanje pomena kreativnega izražanja zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, vključno z glasbo, upodabljajočimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi.

Bistvena znanja, spretnosti in odnosi, povezani s to kompetenco:
Kulturno znanje vključuje zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini ter njenem mestu v svetu. Zajema osnovno poznavanje glavnih kulturnih del, vključno s popularno sodobno kulturo. Bistveno je razumeti kulturno in jezikovno raznovrstnost v Evropi in drugih regijah po svetu, potrebo po njeni ohranitvi ter pomen estetskih dejavnikov v vsakdanjem življenju.

Spretnosti vključujejo priznavanje in izražanje: upoštevanje in uživanje v umetnostnih delih ter predstavitvah ter samoizražanje skozi različne medije z uporabo posameznikovih prirojenih sposobnosti. K spretnostim spada tudi sposobnost za povezovanje lastnih ustvarjalnih in izraznih pogledov z mnenji drugih in za prepoznavanje družbenih in gospodarskih priložnosti v kulturni dejavnosti. Kulturno izražanje je bistveno za razvoj ustvarjalnih spretnosti, ki jih je mogoče prenesti na več različnih poklicnih področij.

Pravo razumevanje lastne kulture in občutek identitete sta lahko osnova za odprt odnos in spoštovanje do različnostim kulturnega izražanja. Pozitiven odnos zajema tudi ustvarjalnost, pripravljenost za negovanje estetskih možnosti z umetnostnim samoizražanjem in sodelovanje v kulturnem življenju.

Vir: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_sl.pdf  

Več informacij: http://www.mva.si/ogledalo/publikacije/#c1271 (Ključne kompetence)
© Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.