E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Prostovoljne aktivnosti

http://www.gogovids.com/live-cam/sex-cam-model/ V Novi strategiji EU za mlade je Evropska komisija zapisala, da je izkazovanje solidarnosti do družbe s prostovoljstvom za mlade pomembno in je gibalo osebnega razvoja, učne mobilnosti, konkurenčnosti, socialne kohezije in državljanstva.

Države članice so bile pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo:
• večja podpora prostovoljnih dejavnosti mladih,
• večje priznavanje vloge prostovoljnih dejavnosti v smislu pomembne oblike neformalnega učenja,
• odpravljanje ovir za prostovoljne dejavnosti ter spodbujanje čezmejne mobilnosti mladih.


webcamchat PROSTOVOLJSTVO V OKVIRU PROGRAMA MLADI V AKCIJI

chatting video free ZAVOD VOLUNTARIAT - KRATKOROČNI IN DOLGOROČNI PROSTOVOLJSKI TABORI

SLOVENSKA FILANTROPIJA SE PREDSTAVI - PROSTOVOLJSTVO V SLOVENIJI

VIRI O PROSTOVOLJSTVU


<//strong>

Prostovoljstvo v okviru programa Mladi v akciji

Evropska prostovoljna služba (EVS) kot ena izmed akcij programa Mladi v akciji mladim omogoča dodatno neformalno izobraževanje in življenjsko izkušnjo v mednarodnem okolju. Podpira mednarodno prostovoljno delo mladih in si prizadeva za razvoj solidarnosti, večje strpnosti ter družbene povezanosti med mladimi, podpira pa tudi neformalne izkušnje in učenje mladih, integracijo, zvišuje zaposljivost, solidarnost, aktivno udejstvovanje, razbija stereotipe in pozitivno vpliva na lokalno skupnost. EVS projekt mladim omogoča pravo 'učno službo' za obdobje do 12 mesecev v državi, ki ni država njihovega stalnega bivališča, ta služba pa je povezana z različnimi temami in področji, kot so kultura, mladi, šport, socialno skrbstvo, kulturna dediščina, umetnost, civilna zaščita, okolje, razvojno sodelovanje ipd. Izključena so le zelo tvegana posredovanja v razmerah takoj po krizi.

EVS projekt je namenjen mladim od 18 let (mladim z manj priložnostmi pa od 16 let) do vključno 30 let. Med bivanjem v tujini program Mladi v akciji prostovoljcu krije bivanje, jezikovni tečaj, prevoze na delo, prehrano in žepnino. Za prostovoljca je v materialnem smislu torej poskrbljeno, poleg tega pa EVS nudi tudi veliko priložnosti za pridobitev različnih znanj in izkušenj v mednarodnem okolju. S tem ko delajo v dobro lokalne skupnosti, se prostovoljci učijo novih veščin in jezikov, spoznavajo druge kulture, skozi projekt pa se morajo odražati tudi načela neformalnega učenja.

EVS projekt ima vsaj tri akterje: prostovoljca, pošiljajočo ter gostiteljsko organizacijo. Še preden pa steče proces sodelovanja med prostovoljcem in neko organizacijo, je potrebno razmisliti o tem, kako se prostovoljstvo umešča v dejavnosti tiste organizacije, kaj predstavlja v njenem delovanju ter koliko se filozofija le-te sklada s filozofijo prostovoljstva na splošno. Velik del aktivnosti se torej zgodi znotraj gostiteljske organizacije še preden se ta prvič sreča s prostovoljcem.

Sodelovanje v EVS projektu močno vpliva na vse vpletene akterje in na nek način tudi spremeni njihov pogled na svet, zato je dobro in uspešno sodelovanje med prostovoljcem, pošiljajočo ter gostiteljsko organizacijo še toliko bolj pomembno. Za vsakega izmed njih to namreč pomeni premik z obstoječega stanja – tako v organizaciji, kot v posamezniku. Najpomembnejši premiki pa se pravzaprav zgodijo predvsem na področju spoštovanja in razumevanja različnih izkušenj ter sposobnosti premagovanja različnih pričakovanj, kulturnih ozadij in oblik komunikacije, ki iz tega izhajajo.


Zavod Voluntariat - kratkoročni in dolgoročni mednarodni prostovoljski tabori

Zavod Voluntariat nudi zanimive in atraktivne prostovoljske priložnosti. Mladi se lahko prijavijo na različne projekte, in sicer kratkoročne mednarodne tabore ali dolgoročne programe, kot so LTV - Long term Volunteering, GLEN in EVS, prostovoljcem pa so na voljo tudi podporne aktivnosti v obliki usposabljanj in seminarjev.

Kratkoročni mednarodni tabor je prostor, kjer ljudje katerekoli rase, prepričanja in narodnosti živijo in delajo skupaj na neprofitnem projektu, ki ga organizira lokalna organizacija. Tabori so organizirani tako, da skupina prostovoljcev dela od šest do osem ur na dan, preostali čas pa se vrstijo študijske teme, izleti, ekskurzije ter ostale prostočasne aktivnosti, prostovoljci pa se družijo tudi z lokalnim prebivalstvom. Za bivanje in prehrano na taboru je poskrbljeno s strani organizatorja, ob prijavi pa je potrebno plačati prijavnino, s katero se krijejo stroški prijave ter zavarovanja. Večina taborov traja od 1 do 3 tedne in se izvaja večinoma v poletnih mesecih, a se kar nekaj zanimivih projektov najde tudi v preostalih letnih časih.

Vsako leto je na voljo okoli 1000 taborov, ki jih lahko najdeš v spletnem iskalniku na naslednji povezavi:
http://www.workcamps.info/icamps/sl/search.html.  

V iskalniku lahko poiščeš tabor, ki ti bo pisan na kožo, in sicer tako, da iščeš tabor glede na čas, tematiko, državo itd. Tukaj Na tabor se lahko prijavi kdorkoli, predhodne izkušnje niso potrebne. Na tabor se lahko prijaviš kadarkoli pred začetkom želenega tabora, kar storiš tako, da se v spletnem iskalniku registriraš in izpolniš prijavnico.

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Zavod Voluntariat: placement@zavod-voluntariat.si 
01/239 16 25, 031/81 39 39


Dolgoročni prostovoljski projekti, tako imenovani MTV (Mid Term Volunteering) in LTV (Long Term Volunteering) potekajo na vseh kontinentih, tako da je izbira in raznovrstnost kar velika. Prek projektov MTV in LTV je prostovoljcem/-kam omogočena intenzivna izkušnja skupnega življenja in dela v okviru srednje- in dolgoročnih projektov, trajajočih od 1 do 12 mesecev. Vse aktualne LTV ponudbe so sproti objavljene v novičkah Zavoda Voluntariat in na njihovih spletnih straneh med novicami in obvestili.

Kontakt: Zavod Voluntariat, Cigaletova 9, 1000 Ljubljana (4.nadstropje) tel: 01 239 16 25, 031 81 39 39, www.zavod-voluntariat.si


 

Slovenska filantropija se predstavi - prostovoljstvo v Sloveniji

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Naši programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših. Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamemo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine.

Delo Slovenske filantropije je usmerjeno v ozaveščanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje. S svojimi programi vstopamo na področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo ali jih ne pokrivajo dovolj, jih je pa z dodatnim angažiranjem ljudi – prostovoljcev – mogoče bistveno izboljšati.

Takšna področja so:
• pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom,
• pomoč brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev,
• zagovorništvo pravic migrantskih delavcev,
• vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja
• in drugo.

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
Slovenska filantropija je nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij v Sloveniji, ki povezuje največje število prostovoljskih organizacij (674 april 2011). Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznikov, organizacij in družbe po promociji prostovoljstva, prepoznavanju vrednosti prostovoljskih aktivnosti in ustvarjanju okolja naklonjenega njegovemu razvoju.

Slovenska filantropija za članice mreže in skupaj z njimi ureja spletni portal prostovoljstvo.org, ki je nastal zaradi povezovanja organizacij, prostovoljcev z organizacijami, kot tudi možnosti objavljanja oz. iskanja prostovoljskega dela. Podpira in spodbuja tudi korporativno prostovoljstvo.

Tudi vi ste lahko prostovoljci
Vsak je lahko prostovoljec. Prostovoljci so mladi, starejši, moški, ženske. Njihovi pogledi na svet so zelo različni, skupni pa so si v želji, da želijo nekaj narediti in spremeniti. To so ljudje, ki prepoznajo stiske in potrebe ljudi okoli sebe, ljudje, ki so pripravljeni veliko storiti za svojo skupnost, kraj, da bo življenje vseh lepše in kvalitetnejše.

Velikokrat ljudje nimamo jasne predstave, kaj vse kot prostovoljci lahko naredimo, in ali sploh lahko s svojim majhnim prispevkom kaj spremenimo. Na Slovenski filantropiji organiziramo uvodna usposabljanja, kjer udeležencem v manjših skupinah predstavimo prostovoljstvo. Odločitev po takšnem usposabljanju je veliko lažja, saj si udeleženci pod mentorstvom odgovorijo na vprašanje, zakaj bi želeli biti prostovoljci in kaj lahko naredijo. 

KONTAKTI:
naslov: Poljanska cesti 12, Ljubljana
telefon: 01 430 12 88
e-naslov info@filantropija.org  
spletna stran: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org.  


Viri o prostovoljstvu

Zakon o prostovoljstvu:
Zakon o prostovoljstvu, sprejet februarja 2011, daje državno priznanje prostovoljskemu delu in pomeni začetek sistemske ureditve prostovoljstva.
Določa prostovoljstvo in njegov pomen, temeljna načela prostovoljstva, pogoje opravljanja organiziranega pro¬stovoljstva, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter vlogo države, samoupravnih lokalnih skupnosti, prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva ter pri spremljanju ter spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva.
www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011010.pdf  


Več informacij o samem poteku sprejemanja zakona, vprašanja in odgovore o zakonu lahko najdete na:
www.prostovoljstvo.org/index.php?id=381&lang=sl  

 


Priporočilo Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropi
Svet EU je novembra 2008 sprejel Priporočilo o mobilnosti mladih prostovoljcev v EU, v katerem med drugim priporoča državam članicam, da spodbujajo mobilnost mladih prostovoljcev, s tem da izboljšujejo poznavanje prostovoljnih dejavnosti, zagotavljajo lahko dostopnost informacij o možnostih za prostovoljne dejavnosti v tujini, razvijajo prožne pristope za razvijanje čezmejnih prostovoljnih dejavnosti ter uporabo že obstoječih evropskih mehanizmov, ki pripomorejo k mobilnosti mladih. Izpostavljen je tudi pomen krepitve ozaveščenosti o pomenu s čezmejno mobilnostjo pridobljenih kompetenc.
Priporočilo si lahko ogledate na:
www.eurodesk.si/mladinska-politika/ucna-mobilnost/  


Seznam različnih možnosti za mednarodno prostovoljstvo
Seznam in opisi programov mednarodnega prostovoljstva ter kontakte organizacij v Sloveniji, ki izvajajo te programe oz. jih zastopajo.
Seznam najdete tukaj.


Evropski mladinski portal / prostovoljstvo

V rubriki prostovoljstvo/izmenjave najdete seznam organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva in v okviru katerih se lahko udeležite različnih prostovoljskih projektov. Izberete lahko tudi posebne spletne vire, namenjene Evropski prostovoljni službi, mladinskim izmenjavam in delovnim taborom. www.emp.si  


Revija Mladje o prostovoljstvu
Sedemindvajseta številka Mladja, namenjeno temi mednarodno prostovoljstvo mladih.

S to številko smo se poslovili od Evropskega leta prostovoljstva 2011.

Za ogled kliknite na sličico ali tukaj.

Vabljeni k branju!Publikacije o Evropski prostovoljni službi
ZAVOD MOVIT:
Publikacija EVS XXL, namenjena koordinatorjem Evropske prostovoljne službe

Publikacija Samo za drzne o vključevanju mladih z manj priložnostmi v program Mladi v akciji

Napotki za pošiljajoče organizacije »EVS Take Off«

Publikacija Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji (pridobivanje ključnih kompetenc je ena ključnih značilnosti projektov EVS) www.mva.si/ogledalo/publikacije/

Pogosta vprašanja o Evropski prostovoljni službi www.mva.si/faq/ 

 ---------------------------------------------------------------------------------

-
Priročnik za organizacije v projektih Evropske prostovoljne službe (Mreža MaMa):
www.mreza-mama.si/static/images/usrupl/Publikacije/evs_prirocnik_net.pdf  

- Publikacija o kakovosti v Evropski prostovoljni službi »Hopscotch to EVS« (SALTO SEE):
www.salto-youth.net/rc/see/resources/seepublications/hopscotchevs/  

- Publikacija »Use your hands to move ahead«
za povečanje vključevanja mladih z manj priložnostmi v kratkoročne EVS projekte (SALTO Inclusion):
www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/UseYourHands/  

- Publikacija »Conflict What an Opportunity!«,
namenjena reševanju konfliktov med akterji v projektih Evropske prostovoljne službe (češka Nacionalna agencija programa MvA):
www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/publikace/Brozura_COME.pdf  

- Vodnik po Evropski prostovoljni službi (irska Nacionalna agencija programa MvA):
www.volunteerfingal.ie/images/stories/PDF/evsguide_ireland.pdf  

- Brošura o Evropski prostovoljni službi (irska Nacionalna agencija programa MvA):
www.leargas.ie/media/Hands%20on%20Guide%20EVS.pdf  


- Vodnik po Evropski prostovoljni službi v obliki stripa (romunska Nacionalna agencija programa MvA):
www.evspedia.ro/wiki/docs/evs-cartoon-guide  


- Vodnik za mlade, ki razmišljajo o udeležbi na Evropski prostovoljni službi:
www.healthynetwork.org/public/booklets/901DE02A10B152469D071462139BA121/index.html


 © Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.