E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Teme nove strategije  »  Mladi in svet

http://www.livecam-sexchat.net/webcam-porn/free-mobile-chat/ V Novi strategiji EU za mlade je Evropska komisija zapisala, da so mladi Evropejci zelo zaskrbljeni zaradi svetovnih izzivov, kot so kršitve temeljnih pravic, gospodarske razlike in uničevanje okolja. Z bojem proti diskriminaciji, pomočjo drugim in varovanjem okolja želijo pokazati solidarnost s preostalim svetom.

Države članice so bile pozvane k uvedbi nacionalnih ukrepov, katerih cilj bo:
- spodbujati participacijo mladih v globalnih procesih oblikovanja, izvajanja in spremljanja politik v zvezi z vprašanji, kot so podnebne spremembe, razvojni cilji tisočletja OZN, človekove pravice itd., ter prispevanje k tem procesom,
- spodbujati sodelovanje mladih z regijami izven Evrope.


porn video cams PROGRAM MLADI V AKCIJI IZVEN EVROPSKE UNIJE: MLADI V SVETU

PRIPOROČILA MLADINSKE KONFERENCE V OKVIRU POLJSKEGA PREDSEDOVANJA NA TEMO "MLADI IN SVET"

EVROPSKI PROGRAM KULTURA IN SODELOVANJE Z DRŽAVAMI IZVEN EU

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: ERASMUS MUNDUS

DRUGI PROGRAMI SODELOVANJA MED EU IN DRŽAVAMI PO SVETU

SPLETNI VIRI IN POVEZAVE

MILENIJSKI RAZVOJNI CILJI ZDRUŽENIH NARODOV

 


Program Mladi v akciji izven meja Evropske unije: mladi v svetu

Program Mladi v akciji ni omejen zgolj na države Evropske unije in nekatere akcije spodbujajo sodelovanje tudi z drugimi državami v Evropi in po svetu. Poleg Evropske prostovoljne službe je z državami izven EU mogoče sodelovati tudi preko akcije 3 Mladi v svetu.

Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
Med sosednje partnerske države Evropske Unije spadajo države Jugovzhodne Evrope, Vzhodne Evrope in Kavkaza ter Sredozemske partnerske države.

S sosednjimi partnerskimi državami je mogoče v okviru podakcije 3.1 v program prijaviti bodisi mladinsko izmenjavo bodisi projekt usposabljanja in mreženja na področju mladine. Pri tem je lahko organizacija iz sosednje partnerske države prijavitelj le, če aktivnost tudi gosti, vendar se v tem primeru projekt prijavi v Bruselj.

Prav tako je mogoče sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami v okviru akcije 2 – Evropska prostovoljna služba.

Sodelovanje z drugimi partnerskimi državami sveta
Med druge partnerske države sveta spada 118 držav po svetu, ki so z Evropsko unijo podpisale ustrezne sporazume na področju mladine. Seznam držav najdete v Vodniku po programu na strani 18.

Sodelovanje na področju mladine ter izmenjava dobrih praks s partnerskimi državami iz drugih delov sveta je mogoče v okviru akcija 3.2, ki spodbuja tako izmenjave in usposabljanje mladih in mladinskih delavcev kot tudi partnerstva in mreženja mladinskih organizacij. Razpise za projekte v okviru te podakcije na svoji spletni strani objavlja Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju.

Sodelovanje z drugimi partnerskimi državami sveta je prav tako mogoče tudi v okviru akcije 2 – Evropske prostovoljne službe. Tudi tovrstne projekte je mogoče prijaviti le na Izvajalsko agencijo v Bruselj.


Priporočila mladinske konference v okviru poljskega predsedovanja na temo “mladi in svet”

Poljsko predsedovanje si je na področju mladine zastavilo ambiciozen cilj, in sicer doseči več sodelovanja med mladimi iz EU in Vzhodne Evrope. To je bila tudi ključna tema evropske mladinske konference, na kateri se je od 5. do 7. septembra zbralo 230 udeležencev iz vse Evrope.

Z obravnavo te teme je poljsko predsedovanje prispevalo k ciklu strukturiranega dialoga in omogočilo mladim iz 27 držav članic EU, da izrazijo svoje poglede in pričakovanja v zvezi s sodelovanjem med državami članicami in sosednjimi državami.

Med nacionalnimi posvetovanji in evropsko mladinsko konferenco v Varšavi so mladi razpravljali s predstavniki nacionalnih in evropskih institucij, da bi prepoznali prednosti sodelovanja s sosednjimi, še posebej vzhodnimi državami Evropske unije, in potrebne ukrepe za nadaljnje spodbujanje in povečanje tega sodelovanja.

Eno izmed glavnih pričakovanj, ki so ga udeleženci evropske mladinske konference posredovali Evropski uniji in državam članicam, je posebna viza za schengensko območje za mladinske delavce in močan neodvisen program na področju mladine.

Na konferenci so bila sprejeta priporočila na sedmih področjih, in sicer:
- MOTIVACIJA: od interesa za mednarodno mladinsko sodelovanje izven EU do ukrepanja!
- PREPOZNAVANJE: ovrednotenje mednarodnega sodelovanja
- INFORMIRANJE: dostop do informacij – ključ do uspešnega začetka sodelovanja?
- ZAPLETI: ovire in prepreke pri sodelovanju na področju mladine med državami EU in sosednjimi državami EU
- PODPORNA ORODJA: programi in sheme financiranja za podporo mobilnosti in participacije
- IZBOLJŠANJE KOMPETENC: spretnosti, vrednote in medkulturni dialog
- PARTICIPACIJA: participacija mladih v demokratičnem življenju v Evropi

Priporočila si lahko ogledate na:
www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Joint_recommendations<_Polish_Presidency_EU-Youth_Conference.pdf


 

Evropski program Kultura omogoča sodelovanje tudi z državami izven EU

Program EU Kultura (2007-2013) s sofinanciranjem projektov spodbuja mednarodno povezovanje na področju kulture in umetnosti. Eden izmed razpisov, razpis za sodelovanje s tretjimi državami, spodbuja sodelovanje med državami članicami programa Kultura in tretjimi državami, ki so sklenile sporazume o sodelovanju z EU na področju kulture.

Izvajalska agencija (EACEA) vsako leto določi državo ali skupino držav, s katerimi se izvaja projekt sodelovanja v okviru posameznega razpisa. Od leta 2007 so imele evropske organizacije priložnost sodelovati z Indijo, Kitajsko, Brazilijo, Armenijo, Belorusijo, Egiptom, Gruzijo, Jordanijo, Moldavijo, okupiranimi palestinskimi ozemlji, Tunizijo in Mehiko. Evropska komisija vsako leto nameni okoli milijon in pol evrov sredstev za sofinanciranje projektov sodelovanja s tretjimi državami. Na razpis prispe približno 60 prijav letno, med njimi izberejo 10 najboljših.  

Za leti 2012 in 2013 bo rok za prijavo v začetku maja 2012 in 2013. V letu 2012 bo država v fokusu Južnoafriška republika, v letu 2013 pa Kanada in Avstralija.

Vse dodatne informacije o razpisu prejmete na Kulturni stični točki v Sloveniji.
www.ccp.si

Kulturna stična točka v Sloveniji
Zavod SCCA-Ljubljana


Vseživljenjsko učenje: Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je evropski program sodelovanja in izmenjave študentov in profesorjev na področju visokega šolstva med evropskimi državami na eni strani in državami ostalega sveta na drugi.

Namen programa je izboljšati kvaliteto evropskega visokošolskega izobraževanja, promovirati Evropsko Unijo kot center odličnosti visokošolskega izobraževanja in skozi sodelovanje s tretjimi državami spodbujati medkulturni dialog in razvoj visokega šolstva v teh državah.

Več informacij na:
www.cmepius.si/erasmus-mundus.aspx  


 

Drugi programi sodelovanja med EU in državami po svetu

Sodelovanje EU - ZDA na področju visokega šolstva in poklicnega izobraževanja ATLANTIS
ATLANTIS je program sodelovanja med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike na področju visokega šolstva in poklicnega izobraževanja. Cilj programa je spodbujati razumevanje in povezovanje prebivalcev Evropske unije in ZDA, kot tudi širiti njihovo znanje na področjih jezika, kulture in institucij ter razvijati kakovost človeških virov. 
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_us/index_en.php


Sodelovanje EU – Kanada na področju visokega šolstva, usposabljanja in mladine
Glavni cilj programa EU - Kanada za sodelovanje na področju visokega šolstva, usposabljanja in mladine (2006-2013) je promocija medsebojnega razumevanja med državljani EU in Kanade, širjenje jezikovnega znanja, poznavanja kulture in institucij.
http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm  


Pripravništva s področja industrije na Japonskem - Vulcanus
Program poteka v sodelovanju Generalnega direktorata za podjetništvo in industrijo Evropske komisije in japonskega Ministrstva za ekonomijo, trgovino in industrijo. Namen programa je izboljšati in spodbuditi industrijsko sodelovanje in boljše razumevanje med Japonsko in Evropsko unijo. Prijavijo se lahko študenti strojništva ali znanosti iz držav članic Evropske unije. Pripravništvo je namenjeno dodiplomskim in podiplomskim študentom, ki jim bo eno leto pripravništva v tujini priznano kot del študija.
www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html  


Medkulturni programi AFS
AFS je mednarodna, prostovoljna, nevladna, nepridobitna organizacija s svojo lastno mrežo v več kot 55 državah. Organizacija s pomočjo medkulturnega učenja ljudem pomaga pri razvijanju sposobnosti in pridobivanju znanj z namenom ustvariti pravičen in miren svet. V medkulturnih programih AFS udeleženci živijo in delajo v skupnostih v Afriki, Latinski Ameriki, Severni Ameriki, Novi Zelandiji, Aziji ali Evropi. Prijavni roki so različni po posameznih državah.
Za več informacij se obrnite na AFS točko v Sloveniji:
www.interkultura.si  


Programi usposabljanj na Japonskem in v Koreji
Program usposabljanj je dvanajstmesečni razvojni program z dvema fazama, prva se odvija v Evropi, druga pa na Japonskem ali v Koreji. Program je namenjen evropskim poslovnežem, ki želijo prodreti na japonski ali korejski trg.
www.euetp.eu  Prostovoljstvo v državah sveta

Na prostovoljno delo za daljše obdobje v državah drugih kontinentov se je možno podati v okviru projektov programa Service Civil International in nekaterih drugih programov, npr. programa GLEN. Več o programih prostovoljstva je na voljo na spletnih straneh Zavoda Voluntariat:
www.zavod-voluntariat.si/programi.html


Spletni viri

Združenje Youth Atlantic Treaty
Združenje je namenjeno ustvarjanju dialoga in razumevanja med mladimi v Evro-atlantski regiji in ustvarjanju idej ter informiranih razprav o mednarodnih odnosih in delu mednarodnih organizacij, npr. NATO, EU, Združeni narodi. Mladim omogoča mreženje in učenje o mednarodnih politikah preko simulacij, seminarjev in spletnih razprav.
www.atlantic-youth.org  Direktorat za mladino Kanade<//strong>
Vir informacij o programih in storitvah, ki so na voljo mladim v Kanadi.
www.youth.gc.ca  


Mladinski portal Evropa – Kitajska

Portal je namenjen mladim Evropejcem, ki iščejo informacije o Kitajski o širokem spektru tem: kultura, vize in potovanja, novice, posel …
http://china.youth.cn  Ibersko-ameriška mladinska organizacija

Spletna stran organizacije, ki združuje ministrstva in agencije za mladino v Španiji, na Portugalskem in v Latinski Ameriki. Oglejte si informacije o njihovih dejavnostih, usposabljanjih in raziskavah.
www.oij.org  


Mladinska platforma Euromed

Platforma vam lahko pomaga pri iskanju izmenjav, prostovoljnega dela, projektnih partnerjev in študijskih obiskov, pri razvoju projektov in seminarjev ter pri učenju o delu z mladimi v državah sredozemskega bazena.
www.euromedp.org  
Mladinski portal Latinske Amerike in Karibov

Portal za mlade in tiste, ki delajo z mladimi v državah Latinske Amerike in Karibih. Sodelujte na forumu, naročite se na njihov bilten, posvetujte se s knjižnico in si pridobite informacije o različnih temah, kot so državljanstvo, kultura, izobraževanje, okolje, prosti čas, delo, zdravje, življenjski slog in prostovoljno delo.
http://youthlac.org/  Umsobomvu – južnoafriški mladinski portal

Portal za mlade in mladinske delavce o mladinskih vprašanjih: iskanje zaposlitve, štipendije, zdravje, ustanavljanje podjetja, učenje in nova znanja ter drugo. www.nyda.gov.za Avstralski portal za mlade Avstralski portal za mlade ponuja informacije o vprašanjih, kot so izobraževanje, pravice, denar in življenjski slog. Sodelujte na forumih in si oglejte storitve in ponudbo za mlade!
www.youth.gov.au

 

Milenijski razvojni cilji Združenih narodov

Leta 1992 so se voditelji Združenih narodov na Konferenci o okolju in razvoju prvič dogovorili o konceptu trajnostnega razvoja. Koncept je dobil nov zagon septembra leta 2000, ko so voditelji svetovnih držav sprejeli Deklaracijo Združenih Narodov za novo tisočletje (Millenium Decleration) in se dogovorili o nizu ciljev, ki naj bi prispevali k zmanjšanju revščine in trajnostnemu razvoju.
Deklaracijo si lahko ogledate na:
www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm  

Načela Deklaracije Združenih Narodov za novo tisočletje so bila okrepljena leta 2002 na mednarodni Konferenci o financiranju in razvoju. To je bil prvi poskus, ki je preučil pomen aktiviranja sredstev za razvoj, s poudarkom na Milenijskih razvojnih ciljih. Razvojni cilji novega tisočletja so usmerjeni v znatno zmanjšanje revščine do leta 2015.

MILENIJSKI RAZVOJNI CILJI so naslednji:
- izkoreniniti skrajno revščino in lakoto,
- zagotoviti enakost med spoloma in dati več moči ženskam,
- izboljšati zdravje mater,
- zagotoviti okoljsko trajnost,
- doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo,
- zmanjšati smrtnost otrok,
- boriti se proti virusu HIV/Aidsu, malariji in drugim boleznim,
- razviti globalno partnerstvo za razvoj.

Več o Milenijskih razvojnih ciljih in aktivnostih slovenskih nevladnih organizacij pri doseganju teh ciljev si lahko ogledate na www.milenijski-cilji.org/razvojni-cilji.html.

Spletna stran Združenih narodov:
www.un.org/millenniumgoals/  
© Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.