E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika  »  Evropsko sodelovanje

Evropsko sodelovanje na področju mladine

 

Na področju mladine, tako kot na področju izobraževanja, imajo institucije Evropske unije izredno malo pristojnosti oziroma so pristojnosti omejene na spodbujanje sodelovanja med državami članicami Evropske unije.

 

149. člen Pogodbe o ustanovitvi (Pogodba) zelo skopo predvideva spodbujanje mladinskih izmenjav ter izmenjave t.i. »mladinskih voditeljev in mladinskih delavcev «. Na podlagi tega člena so se ustanovili in razvili vsi dosedanji programi Evropske unije na področju mladine.

 

Vendar Pogodba predvideva osnove za ukrepe na celi vrsti področij, ki zadevajo mlade neposredno ali posredno. Med njimi na področju diskriminacije, evropskega državljanstva, zaposlovanja, družbene izključenosti, izobraževanja in poklicnega usposabljanja, kulture, zdravja, varstva potrošnikov, svobode gibanja, zaščite okolja, mobilnosti mladih raziskovalcev, razvojnega sodelovanja in boja proti revščini.

 

Nad in poleg teh splošnih področij in sektorskih politik, ki zadevajo mlade, so tudi drugačni tipi aktivnosti, ki spodbujajo mobilnost, medkulturne izmenjave, državljanstvo ter prostovoljno delo. Na teh osnovah in na podlagi 149. člena Pogodbe je Evropska unija ustanovila vse dosedanje evropske programe na področju mladine.

 

Vendar – posamezne sestavine ciljev mladinskega dela in mladinske politike, kot so družbeno udejstvovanje mladih ali avtonomija mladih, niso v neposredni pristojnosti Evropske unije.

 

Svet ministrov za mladino je sicer sprejel vrsto zaključkov in resolucij, ki so govorili v prid mladih, na primer na temo družbenega udejstvovanja mladih ali iniciativnosti in podjetnosti med mladimi, vendar sprejem teh sklepov ni prinesel posebnih rezultatov. Med drugim tudi zato, ker so sprejeti dokumenti držav članic ostajali na ravni besed v Svetu ter dobrih, a neuresničenih namenov. Zato je bilo v procesu nastajanja besedila znane Bele knjige Evropske komisije o mladinski politiki eno izmed ključnih vprašanj prav pripravljenost in zmožnost držav članic, da se odločijo in uvedejo takšno obliko sodelovanja, ki bo bolj zavezujoča in bo omogočala tudi primerjave doseženega razvoja med posameznimi državami.

 

 

http://www.gogovids.com/live-cam/real-horny-kik-girls/

http://ses.fi/en/home/?web=adult-live-sex-chat

 

OKVIR EVROPSKEGA SODELOVANJA NA PODROČJU MLADINE

 


RESOLUCIJA SVETA z dne 27. junija 2002 O Evropskem sodelovanju na področju mladine:

 

 • postavlja cilj: spodbuditi in omogočiti skladnejši razvoj mladinskih politik v Evropski uniji na posameznem prednostnem področju;
 • določa štiri prednostna področja (participacija, informiranje, prostovoljne aktivnosti med mladimi, boljše poznavanje in večje razumevanje mladih);
 • določa potek odprte metode koordinacije na področju mladine ter vloge posameznih akterjev.

 

Evropska komisija je za spremljanje dogajanja na štirih prednostnih področjih državam članicam oz. nacionalnim oblastem posredovala 4 ločene vprašalnike.

 

Struktura vprašalnikov Evropske komisije:

 

• Osnovne informacije
• Pregled trenutne politike s primeri dobre prakse
• Pričakovanja na evropski ravni
• Opis oblik in načinov posvetovanja z mladimi

 

Analiza odgovorov držav članic je nakazala skupna področja, na katerih bi lahko članice sodelovale v okviru Odprte metode koordinacije.

 

Komisija je na podlagi analize Svetu predlagala skupne cilje na posameznih področjih ter možne ukrepe za doseganje teh ciljev.

 

Svet je z resolucijami na posameznih področjih skupne cilje in obveznosti držav članic uradno potrdil.


NOVI OKVIR EVROPSKEGA SODELOVANJA

 


RESOLUCIJA SVETA z dne 15. novembra 2005 opredeljuje okvir evropskega sodelovanja na področju mladine:

 

 • Odprta metoda koordinacije na področju mladine
 • Evropski mladinski pakt
 • Vključevanje dimenzije mladine v drugih politikah EU


Resolucija poziva države članice, naj:

 

 • nadaljujejo uresničevanje skupnih ciljev kot so sprejeti v okviru odprte metode koordinacije,
 • zagotovijo učinkovito izvajanje Evropskega mladinskega pakta v okviru Lizbonske strategije,
 • razvijejo strukturirani dialog z mladimi in njihovimi organizacijami na nacionalni in lokalni ravni.

 

Resolucija zahteva, da se pri izvajanju:

 

 • doseže komplementarnost in usklajenost med vsemi tremi stebri,
 • posvetuje z mladimi in njihovimi organizacijami skozi Evropski mladinski forum, nacionalne mladinske svete ali podobna telesa ter da se razvije dialog z neorganizirano mladino.

 

Med drugim resolucija poziva tudi k:

 

 • priznavanju neformalnega (non-formal) in priložnostnega (informal) učenja, na primer z razvojem “YouthPass-a” ter njegovi morebitni vključitvi v Europass
 • odpravljanju ovir za mobilnost glede zaposlovanja, prostovoljnega dela, usposabljanja in izobraževanja,
 • čim boljši uporabi obstoječih politik, programov in drugih instrumentov Skupnosti in držav članic za spodbujanje aktivnega državljanstva, družbenega vključevanja, zaposljivosti in izobraževanja,
 • oceni uresničevanja okvirja Evropskega sodelovanja v letu 2009.

 

PROGRAM MLADI V AKCIJI

 

Osnovni finančni ukrep na področju mladinske politike EU je uvedba programa MLADI V AKCIJI, potrjena s Sklepom št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 15. novembra 2006. V sklepu so opredeljeni splošni cilji programa, izvedbeni ukrepi, finančna določila in ostale ključne določbe za izvajanje programa MLADI V AKCIJI.© Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.