E-novice
Bodite informirani prvi!

Naročite se na brezplačne tedenske Eurodesk novice za mlade!Rokopomnik
Aktualni roki Ne zamudite aktualnih
prijavnih rokov in
redno spremljajte
Eurodeskov rokopomnik!
Erasmus+ Mladi v akciji
Evropski mladinski portal
Domov  »  Mladinska politika

Nova strategija EU na področju mladine

http://sexlive-camsex.com/porn-chat/free-sexchatroom Komisija je sprejela novo strategijo EU za mladinsko politiko v naslednjem desetletju. Nova strategija z naslovom "Mladi – vlaganje vanje ter krepitev njihove vloge in položaja“ priznava, da so (1) mladi ena najbolj ranljivih skupin v družbi, zlasti v sedanji gospodarski in finančni krizi, ter (2) da so veliko bogastvo v naši starajoči se družbi. Nova strategija je medsektorska, s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi, ki vključujejo ključna področja politik, ki vplivajo na mlade, zlasti izobraževanje, zaposlovanje, zdravje in šport, državljansko udeležbo in prostovoljstvo mladih. Nova strategija tudi poudarja pomen mladinskega dela in opredeljuje okrepljene ukrepe za boljše izvajanje mladinskih politik na ravni EU.

Mlada generacija je bogastvo, ki kopni, saj se bo njen 20-odstotni delež v celotnem prebivalstvu predvidoma znižal na 15 % do leta 2050. Naša mladina pa je tudi žlahtno bogastvo, sedanja gospodarska in finančna kriza pa še posebej opozarja na potrebo po skrbi za mladi človeški kapital. Mladi v Evropi imajo danes sicer veliko možnosti, vendar se tudi spoprijemajo s težkimi problemi, saj mnogi opustijo izobraževanje in zaposlitev ali pa jim grozita revščina in socialna izključenost.

Glede na raziskave današnjo mladino zaposlujejo predvsem vprašanja, kot so izobraževanje, zaposlitev, socialna vključenost in zdravje. Evropski mladini je treba omogočiti, da bo izkoristila priložnosti, kot so udeležba v javnem in političnem življenju, prostovoljstvo, ustvarjalnost in podjetništvo, šport ter udejstvovanje po svetu. Za spoprijemanje s temi izzivi in zagotavljanje možnosti vsem mladim Komisija predlaga prenovljeno mladinsko strategijo EU, ki prinaša daljnosežne odgovore.

Strategija "Mladi – vlaganje vanje ter krepitev njihove vloge in položaja“ kot nadaljevanje prenovljene socialne agende, ki jo je Komisija napovedala leta 2008, ima naslednje cilje:

- ustvariti več priložnosti za mlade v izobraževanju in zaposlovanju,
- izboljšati dostop in polno udeležbo vseh mladih v družbi ter
- spodbujati vzajemno solidarnost med družbo in mladimi.

Poudarja pomembno vlogo mladinskega dela pri reševanju problema brezposelnosti, šolskega neuspeha in socialne izključenosti ter izboljševanju spretnosti in preživljanju prostega časa. Komisija predlaga uporabo medsektorskega obravnavanja vseh vprašanj v zvezi z mladimi, nova strategija pa opisuje razne ukrepe, ki naj bi jih izvajale Komisija in države članice. Strategija je del usklajenega odziva EU na sedanjo krizo. Predlaga boljšo, prožnejšo in poenostavljeno metodo za usklajevanje mladinske politike med državami članicami, ki bo krepila povezave z lizbonsko strategijo za večjo rast in delovna mesta.

Komisija je novo mladinsko strategijo sprejela po obsežnem posvetovanju v letu 2008, v katerega so bili vključeni nacionalni organi, Evropski mladinski forum, mladinske organizacije in druge zainteresirane strani. Posvetovanje z mladimi je potekalo po spletu, v naslednji fazi stalnega dialoga med EU in njeno mladino pa bodo mladi povabljeni, naj se odzovejo na predlog Komisije.

Objavljeno je bilo tudi prvo Poročilo EU o mladih, ki vključuje podrobne podatke in analizo, ki jo je pripravil EUROSTAT. Ta poročila bodo odslej objavljena vsaka tri leta in bodo prispevala k povečanju baze znanja na mladinskem področju.

watch V nadaljnje branje priporočamo:

source url http://ec.europa.eu/youth/news/news1458_en.htm

 

go to site Resolucija Sveta EU o prenovljenem sodelovanju na področju mladine:
http://www.eurodesk.si/fileadmin/user_upload/doc/4_MLADINSKA_POLITIKA/Prenovljeni_okvir_za_evropsko_sodelovanje_SI.pdf© Vse pravice pridržane 2007 - MVA   Pogoji uporabe | Zemljevid strani | Pišite nam
Oblikovanje in izvedba: Nova Vizija d.d.


Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina spletnih strani je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.